Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PKTY Taloustieteen perusteet 6 op

PYKT0007, Taloustiede, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso vastaa aiempia opintojaksoja PYKT0001 PKTY1 Mikrotalousteoria ja PYKT0002 PKTY2 Makrotalousteoria.

Sisältö

Mikroteoriassa tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja, kuten täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia, sekä julkisen vallan interventioita. Makrotaloudelliset ilmiöt, kuten suhdanteet ja korkokehitys, ovat yrityksille ja muille toimijoille tärkeitä liiketoimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Opintojakso antaa perustietoja, miten bruttokansantuotetta, työttömyyttä ja muita keskeisiä makromuuttujia mitataan, miten talouskehitystä selitetään, ja miten suhdannevaihteluihin vaikutetaan talouspolitiikan keinoin.

Osaamistavoitteet

Mikrotalousteorian osuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuluttajien ja yritysten päätöksentekoa sekä markkinamekanismin toimintaa. Opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä. Makrotalousteorian osuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa kokonaistaloudelliset suureet ja niiden väliset riippuvuudet ja hallitsee talouspolitiikan perusteet.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + kirjallinen tentti (salitentti).

Opetus

Luento-opetus 20 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYKT0007/2199?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä (Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A) ja tähän lähiopetus-kiintiöön ilmoittautuvat opiskelijat voivat osallistua live-opetukseen yliopistokeskuksessa. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsusta. Salitentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. [Ilmoittautumisohjeet](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit).

Kirjallisuus

1. Economics (11th edition). McGraw-Hill, London. Begg, David; Vernasca, Gianluigi, Fischer, Stanley; Dornbusch, Rudiger (2014), 13 978-0-0771-5451-6. (Myös 10. painos on käypä kurssikirja). 2. Muu mahdollinen materiaali ohjeistuksen mukaan.

Opettaja

Teemu Haukioja

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.