Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PMA12 Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen 5 op

PYMA0005, Markkinointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

**HUOM!** Opiskelijalla on oltava suoritettuna opintojakso PYMA0007 PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen ennen tälle kurssille osallistumista. Opintojakso vastaa aiempaa opintojaksoa PYMA2009 PMA12.

Sisältö

Kuluttaja- ja yritysasiakkuudet sekä kumppanuudet verkostoissa, suhteiden dynamiikka ja sen kestävä johtaminen; suhteen alku, kehittäminen ylläpito, pelastaminen sekä päättäminen. CRM- ja SCM-järjestelmät. Tutustutaan aihepiirin tieteellisen artikkelin rakenteeseen ja hyödyntämiseen opinnoissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson päättyessä opiskelija osaa kuvata sekä asiakas- että liikesuhteiden ominaisuuksia ja merkityksen yrityksille, sekä suhteiden sisältymisen verkostoihin. Opiskelija osaa käyttää asiakas- ja liikesuhteisiin pohjautuvan markkinoinnin ja sen johtamisen periaatteita kestävällä tavalla ongelmanratkaisussa. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida asiakassuhteiden dynamiikkaa ja asiakassuhdejohtamisen teknologisia työkaluja. Opiskelija tuntee tieteelliseen artikkelin rakenteen.

Opintosuoritukset

Osallistuminen kurssitapaamisiin, oppimispäiväkirja yksilötyönä sekä ryhmätyö (suullinen esitys ja kirjallinen raportointi). Kurssitapaamisiin liittyy tehtäviä ja harjoituksia. Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla hyväksyttyjä ja niiden pitää liittyä samaan suorituskertaan.

Opetus

Itsenäinen työskentely 123 t, kurssitapaamiset 12 h, ennakkovideo 1 h. Kurssitapaamisissa läsnäolovelvollisuus. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYMA0005/2183?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Ryhmätyö 70 % Oppimispäiväkirja yksilötyönä 30 %

Kirjallisuus

1. Buttle, F. - Maklan, S. (2015) Customer Relationship Management - Concepts and Technologies. Routledge, Oxon. TAI Buttle, Francis (2012) Customer Relationship Management - Concepts and Tools. Elsevier, Butterworth-Heinemann (Electronic book). 2. Johnsen, T.E. - Howard, M. - Miemzyck, J. (2014) Purchasing and supply chain management: a sustainability perspective. Routledge, London. ISBN: 978-1-315-81921-1 ebk, Seuraavat osat: 1 Introduction 4 Sourcing strategy and supplier relationships 7 Supply chain strategy: Learning objectives ,Introduction, Supply chain risk, Supply chain traceability: the sustainability challenge, Closed-loop supply strategy, Conclusions 8 Service-based supply chains: Introduction, The rise of service operations, Purchasing and through-life management, Conclusion 11 Supply chain mapping and evaluation: Introduction, Conclusion 13 Towards sustainable supply networks 14 Conclusion 3. Vastuuhenkilön ilmoittamat artikkelit

Opettaja

Kati Suomi, Jaana Tähtinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Pakolliset edeltävät opinnot: PYMA0007 PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen