Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PMA1B Markkinoinnin johtaminen 5 op

PYMA2001, Markkinointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

**HUOM!** ennen tälle opintojaksolle osallistumista opiskelijalla on oltava suoritettuna seuraavat opintojaksot: PYMA0001 PMAY1A Markkinoinnin perusteet ja PYMA0003 PMAY1B Markkinoinnin perusteet harjoitukset

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija oppii markkinoinnin johtamisen keskeiset käsitteet ja erityiskysymykset. Hän tunnistaa kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen roolin, prosessin ja tehtävät organisaatioissa ja osaa soveltaa niitä organisaatioiden haasteisiin. Markkinointisuunnitelmana toteutettavan harjoitustyön kautta opiskelijat ratkovat tiimeissä aitoja liike-elämän markkinoinnin haasteita eri konteksteissa ja esittelevät ratkaisuehdotuksensa yritykselle opintojakson lopuksi. Markkinointisuunnitelman tekemisen tueksi opiskelijat analysoivat tiimeissä valitun kohdeyrityksen markkinoinnin eri osa-alueita, erityisesti yrityksen kohderyhmää, arvolupausta, brändiä, viestintää ja asiakassuhteen elinkaarta. Opiskelija perehtyy itsenäisesti aihealueen kirjallisuuteen kirjoittamalla kirjallisuuskatsauksia. Em. vahvistaa opiskelijan tieteellisen tekstin ymmärtämistä ja tekstin soveltamista käytännön haasteisiin. Kurssin lopuksi opiskelija suorittaa itse-, vertais-, ja tiimiarvioinnin sekä arvioi myös oman tiiminsä markkinointisuunnitelmaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan markkinoinnin johtamisen haasteet, prosessit ja tehtävät organisaatiossa. Opiskelija osaa erottaa markkinoinnin strategisen ja operatiivisen tason johtamisen. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen roolia organisaatiossa. Opiskelija osaa käyttää analyyttisiä työkaluja tarkastellessaan markkinoinnin johtamiseen eri osa-alueita. Opiskelija osaa soveltaa markkinoinnin johtamisen käsitteitä ja menetelmiä käytännön liike-elämän operatiivisen ja strategisen johtamisen haasteisiin ja osaa tiimissä kehittää niihin ratkaisuehdotuksia. Opiskelija osaa kirjoittaa loogisen ja yhtenäisen raportin eli markkinointisuunnitelman ja osaa asiantuntevasti esittää suunnitelman liike-elämän edustajalle.

Opintosuoritukset

Harjoitustöitä ryhmätyönä, arvioidaan (hyväksytty/hylätty) Lopputyö ryhmätyönä arvioidaan (1-5) Työpajoja, yritysvierailu pienryhmissä, kirjallisuusraportteja yksilötyönä, arvioidaan (hyväksytty/hylätty)

Opetus

Työpajat 3 x 4h Artikkeliseminaari 1 x 4 h Itse järjestetty yritysvierailu 4 h Ryhmätyöskentelyä 68 h Yksilötyöskentely 40 h Loppuseminaari 4 h. Työpajoissa ja yritysvierailulla on läsnäolovelvollisuus. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYMA2001/2181?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla hyväksyttyjä ja niiden pitää liittyä samaan suorituskertaan.

Kirjallisuus

1. Kotler, Philip - Kevin, K. L. (2016) Marketing Management (15th ed. tai vanhempi). Prentice Hall, Upper Saddle River. 978-1-292-09262-1 2. Verkkomateriaalit

Opettaja

Joachim Ramström

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot: Pakolliset: PYMA0001 PMAY1A Markkinoinnin perusteet PYMA0003 PMAY1B Markkinoinnin perusteet harjoitukset Suositellaan: PYMA0007 PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen