Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PMA28/PLR39/PJO39 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen 5 op

PYMA0007, Markkinointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso vastaa aiempaa opintojaksoa PMA4 ja PMA28 Kuluttajakäyttäytyminen.

Sisältö

Kurssitapaamisten, harjoitustöiden ja kirjallisuuden kautta tutustutaan kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytymiseen. Opintojaksolla tarkastellaan kuluttajan ja organisaation ostamiseen liittyvää päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua, perehtyen yksilöllisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin ostokäyttäytymisessä. Kurssilla harjoitellaan akateemista kirjoittamista. Opintojaksoon on integroitu opiskelu- ja työelämätaitojen opetusta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä kuluttajan sekä organisaatioiden ostokäyttäytymistä ja ymmärtää niiden erityispiirteitä. Opiskelija osaa kuvata kuluttajakäyttäytymisen ja organisaatioiden ostokäyttäytymisen tutkimuksen keskeisiä osa-alueita ja ymmärtää ostokäyttäytymisestä saatavan tiedon merkityksen osana markkinointistrategiaa. Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella markkinoinnin roolia ostokäyttäytymisen ohjaajana. Opintojakson käytyään opiskelijalla on valmiudet akateemiseen kirjoittamiseen. Ryhmätehtävien kautta opiskelija on kehittänyt tiimityötaitojaan.

Opintosuoritukset

Osallistuminen kurssitapaamisiin, harjoitustehtävät yksilö- ja ryhmätyönä. Kaikki opintojakson osasuoritukset tulee olla hyväksyttyjä ja niiden pitää liittyä samaan suorituskertaan.

Opetus

Verkkoluennot 3 t, itsenäinen työskentely 117 t, kurssitapaamiset 15 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYMA0007/2142?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Ryhmätyö, Harjoitustehtävät yksilö- ja ryhmätyönä

Kirjallisuus

1. Solomon, Michael - Bamossy, Gary - Askegaard, Søren - Hogg, Margaret (2010) Consumer Behaviour: A European Perspective 6 ed. (tai uudempi) 978-0-273-71726-3. 2. Johnsen, T., Howard, M., & Miemczyk, J. (2014). Purchasing and supply chain management: a sustainability perspective. Routledge. Seuraavat osat: PART A Purchasing and Sourcing: 1. The Strategic sourcing and purchasing process 2. Purchasing strategy and organization

Opettaja

Kati Suomi, Jaana Tähtinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.