Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op

PYYJ7001, Yritysjuridiikka, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P050001 PYJY1.

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisimpiä yritystoimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Lainsäädäntö liittyy esimerkiksi yritysmuodon valintaan ja yhtiöiden hallinnointiin, markkinointiin ja asiakassuhteisiin, yrityksen solmimiin sopimuksiin ja työsuhteisiin. Kurssilla huomioidaan myös asiaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, kuten yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä näkökohtia.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa, minkälainen sääntely tulee huomioida liiketoiminnassa. Opiskelija ymmärtää lainsäädännön merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot yritysjuridiikan soveltamisalasta. Kurssi toimii myös hyvänä pohjana myöhemmille yritysjuridiikan opinnoille.

Opintosuoritukset

Kirjallinen harjoitustyö, joka laaditaan kurssikirjan ja luentojen pohjalta. Tarkemmat ohjeet harjoitustyöstä löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Ohjeet päivitetään aina kurssin alussa. Opiskelijoilla on mahdollisuus pitää luentojen yhteydessä lyhyt esitelmä jostakin kurssin aiheeseen liittyvästä juridisesta kysymyksestä. Esityksellä voi korvata osan harjoitustyön kirjoittamisesta. Hyvin tehdyllä esitelmällä voi saada myös korotusta arvosanaan.

Opetus

Luento-opetus 12 t, harjoitukset 6 t (lyhyitä tunneilla tehtäviä harjoitustöitä ja mahdolliset esitelmät). Harjoitustyön laatiminen itsenäisesti 59 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ7001/2188?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Arviointi perustuu harjoitustyöhön sekä mahdollisiin esityksiin.

Kirjallisuus

1. Hoppu Esko, Hoppu Kari (2016): Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 16., uud. painos. Talentum. 9789510327791. Kirja on saatavissa myös e-kirjana.

Opettaja

Rosanna Virtanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.