Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PYJ5/PJO24 Työoikeus 6 op

PYYJ2040, Yritysjuridiikka, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052012 PYJ5 ja PYYJ2012 PYJ5.

Sisältö

Kurssilla käsitellään työsuhteen tunnistamiseen, työsopimuksen solmimiseen, työntekovelvoitteen laajuuteen, työsuhteen kestoon ja työsuhdeturvaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelussa ovat työntekijän ja työnantajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet sopimussuhteen alkaessa, aikana sekä sen päättyessä. Opintojaksossa perehdytään työsopimuslain lisäksi sen ulkopuoliseen työoikeudelliseen sääntelyyn, kuten yhteistoimintaa yrityksissä koskevaan lakiin, työehtosopimuslakiin sekä työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntelyyn. Huomiota kiinnitetään myös paikalliseen sopimiseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon työelämässä sekä yksityisyyden suojaan. Opiskelijan niin halutessa on mahdollisuus perehtyä virkamiesoikeuden perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Kurssin suorittanut hallitsee keskeisen työoikeudellisen normiston ja hahmottaa työoikeuden tärkeimmät peruskysymykset. Päämääränä on antaa valmiudet soveltaa kurssilla opittuja tietoja erilaisiin työsuhdetta koskeviin, käytännössä mahdollisesti ilmeneviin erimielisyyksiin. Tarkoituksena on saada työkaluja työelämän konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen. Opiskelija oppii myös tunnistamaan tilanteet, joista työnantaja ja työntekijä voivat sopia ja mistä pakottavan normiston vuoksi eivät voi.

Opintosuoritukset

Luento-opetuksen seuraaminen, kurssimateriaalin omatoiminen opiskelu, esseen kirjoittaminen ja sähköisen tentin hyväksytty suorittaminen.

Opetus

Luento-opetus 24 t. Luennot striimataan (ei tallenneta. Tarkempia ohjeita luentojen seuraamiseen löytyy kurssin Moodle-sivulta. ). Itsenäinen opiskelu tenttiin. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2040/13752?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Ensimmäinen tentti 3.5. - 1.8.2021. Uusintatentit 13. - 24.10.2021 sekä 1. - 15.12.2021.

Arviointi

0-5

Arviointi perustuu esseen kirjoittamiseen ja sähköiseen tenttiin.

Kirjallisuus

1. Paanetoja Jaana: Työoikeus tutuksi (2019). ISBN 978-951-37-7505-6. 2. Yhteistoimintalaki: Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä. Työ- ja elinkeinoministeriö. Saatavilla verkosta. 3. Paanetoja Jaana, Kärkkäinen Mika & Lohi Markus: Määräajat ja saatavat työsuhteessa (2019). ISBN : 978-952-14-3300-9, saatavilla myös elektronisena TAI Koskinen Seppo ja Kulla Heikki: Virkamiesoikeuden perusteet (2019). ISBN 978-952-14-3684-0, saatavilla myös elektronisena. 4. Muu Moodlessa ilmoitettava materiaali

Opettaja

Rosanna Virtanen Porin yhteyshenkilö, Tuija Viinikka

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.