Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PYJ24 Rahoitusoikeus 6 op

PYYJ2041, Yritysjuridiikka, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P052006 PYJ6, PYYJ2006 PYJ6, P052021 PYJ9e ja PYYJ2021 PYJ9 ja PYYJ0001 PYJ20

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arvopaperimarkkinoita, pörssitoimintaa sekä niihin liittyvää oikeudellista sääntelyä. Kurssin pääpaino on arvopaperimarkkinalain tarkastelussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää jakson pohjalta arvopaperimarkkinoiden toimintalogiikan sekä oikeudellisen sääntelyn tarpeen. Hän hallitsee lisäksi arvopaperimarkkinoihin ja sijoitustoimintaan liittyvän perussääntelyn ja omaa valmiudet hahmottaa arvopaperimarkkinaoikeudellisten ongelmien luonteen. Kurssilla perehdytään lisäksi erilaisiin velkainstrumentteihin ja vakuusjärjestelyihin sekä näitä koskeviin normeihin.

Opintosuoritukset

Luentojen seuraaminen ja kurssimateriaalin omatoiminen opiskelu. Sähköinen tentti. Mahdollisuus suorittaa myös kesäperiodin aikana.

Opetus

Luento-opetus 22 t. (16 t Sillanpää, 4 t Vahtera ja 2 t NN). Luennot striimataan Turusta (niitä ei tallenneta). **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2041/13753?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Ensimmäinen tentti 3.5. - 1.8.2021. Uusintatentit 13. - 24.10.2021 sekä 1. - 15.12.2021.

Arviointi

0-5

Arviointi perustuu sähköiseen tenttiin.

Kirjallisuus

1. Parkkonen Jarmo; Knuts Mårten (2014): Arvopaperimarkkinalaki, 978-952-14-2147-1. 2. Tepora, Jarno (2013): Rahoitusmuodot ja vakuudet. ISBN 978-952-246-253-4, Kauppakaari. 3. Ostotarjouskoodi (Arvopaperimarkkinayhdistys 2013) ks. www.cgfinland.fi/suositukset/ostotarjouskoodi

Opettaja

Rosanna Virtanen Porin yhteyshenkilö, Matti Sillanpää

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.