Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PYJ16 Vero-oikeus 5 op

PYYJ2038, Yritysjuridiikka, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on vastaava kuin aiemmat opintojaksot P052025 PYJ16, PYJ1 ja PYYJ2025 PYJ16/PLR71 Vero-oikeus. Kurssi on osittain vastaava kuin aiemmin tarjonnassa ollut PYJY2 Henkilöverotuksen perusteet 2 op.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tuloverotukseen liittyviä säännöksiä ja verotusperiaatteita tuloverolain ja elinkeinoverolain näkökulmasta. Kurssiin sisältyy myös arvonlisäverolain pääpiirteet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee henkilö- ja yritysverotuksen keskeisimmät kysymykset. Tämän lisäksi opiskelija osaa hahmottaa arvonlisäverotuksen pääperiaatteet. Kurssin jälkeen opiskelijalla on ammatillisiin tarpeisiin perustiedot Suomen verojärjestelmästä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen harjoitustyö, joka laaditaan kurssikirjan ja luentojen pohjalta. Tarkemmat ohjeet harjoitustyöstä löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Ohjeet päivitetään kurssin alussa.

Opetus

Luento-opetus 16 t. Luennot videoidaan Turusta ja ovat katsottavissa kurssin Moodle-sivulla. Kurssikirjallisuuden omatoiminen opiskelu ja harjoitustyön laatiminen 119 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat tiedot [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYYJ2038/2153?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset.

Arviointi

0-5

Arviointi perustuu kirjalliseen harjoitustyöhön.

Kirjallisuus

Seuraavat teokset vastuuopettajan määrittämin osin (ks. kurssin Moodle-sivu): 1. Andersson, Edward, Linnakangas, Esko & Frände, Joakim (2016): Tuloverotus. 8.uud. painos. Talentum pro (ISBN 978-952-14-2296-6). Saatavilla myös verkkoversiona. 2. Malmgren, Marianne ja Myrsky, Matti (2020): Elinkeinotulon verotus. Alma Talent (ISBN 978-952-14-3936-0). Saatavilla myös verkkoversiona. 3. Juanto, Leila, Punavaara, Anu & Saukko, Petri (2018) Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Alma Talent (ISBN 978-952-14-3480-8). Saatavilla myös verkkoversiona.

Opettaja

Reijo Knuutinen (luennot), Rosanna Virtanen Porin yhteyshenkilö (harjoitustyö)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Suositellut edeltävät opinnot: PYYJ7001 PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet.