Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

JOYe Johtamisen perusteet 3 op

JO021001, Johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla tutustutaan johtamisen ja organisoinnin oppiaineen keskeisiin osa-alueisiin. Lähemmin tarkastellaan strategista johtamista, muutosjohtamista, henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä. Organisaatiokäyttäytymisen aihepiiriä tarkastellaan yksilöiden, ryhmien, tiimien ja työyhteisön toimivuuden kannalta. Opiskelija oppii hahmottamaan myös omaa suhdettaan johtamiseen ja miten johtamisen taitoja voi kehittää. Tenttikirjan avulla opiskelija perehtyy johtamisoppien kehittymiseen tieteellisestä liikkeenjohdosta tämän päivän innovaatioita korostavaan johtamispuhuntaan. Kurssilla tarkastellaan harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla eri johtamisparadigmojen ilmenemistä tämän päivän liikkeenjohdossa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri lähestymistapoja johtamiseen, johtamisen ja toimintaympäristön välisen suhteen ja ymmärtää perusteluja erilaisille johtamisen käytännöille. Opiskelija tunnistaa myös organisaatiokäyttäytymisen ja organisaatioiden johtamisen keskeiset osa-alueet, joita myöhemmillä kursseilla syvennetään. Opiskelija saa sysäyksen pohtia itsensä johtamista ja oman johtajuuskäsityksensä kehittämistä.

Opintosuoritukset

Moodle-tentti ja harjoitustyö(t). Kurssin aikataulu: Kurssin Moodlealue avautuu 15.1.2021. Kurssin tehtävien deadlinet: Tehtävä 1: 29.1.21 klo 23.59 mennessä ja tehtävä 2: 26.2.21 klo 23.59 mennessä. Kurssi tentitään sähköisellä Moodle-tentillä kurssialueella seuraavina valinnaisina ajankohtina: ke 17.3.2021 klo 16.00 - 18.00, ke 14.4.2021 klo 16.00 - 18.00 tai ke 5.5.2021 klo 16.00 - 18.00.

Opetus

Verkko-opetus Moodlessa. **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** **Tentti** Kurssi tentitään sähköisellä Moodle-tentillä kurssialueella seuraavina valinnaisina ajankohtina: ke 17.3.2021 klo 16.00 - 18.00, ke 14.4.2021 klo 16.00 - 18.00 tai ke 5.5.2021 klo 16.00 - 18.00. Opiskelijalla on käytettävissään kolme tenttikertaa. Tentti-ilmoittautumista ei tarvita.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. SEECK, HANNELE. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin, 1. tai 2. painos, Gaudeamus, Helsinki 2008 tai uudempi. ISBN: 978-952-495-066-4 2. VIITALA, RIITTA & JYLHÄ, EIJA (2019). Johtaminen . Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita, Helsinki. ISBN 978-951-37-7519-3

Opettaja

Merja Brunnsberg

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.