Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

MENY Aa Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2 op

PY001001, Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia teemoja: tiede, tieteentraditiot, tutkimustyön normit, tutkimusprosessi, tutkimusmenetelmät, tutkielmatyöskentely, tutkielmaraportit, tiedonhaku, eettiset periaatteet ja plagiointi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimuksen merkityksen yhteiskunnassa sekä ymmärtää tutkimuksen menetelmät ja eri vaiheet. Opiskelija kykenee suunnittelemaan tiedon keruuta ja analysointia ja arvioimaan tutkimusten kokonaislaatua. Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tutkimustyöhön liittyvän yleistietämyksen lisäksi menetelmälliset perusvalmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen. Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemisen eettiset periaatteet, tunnistaa plagioinnin ja ymmärtää sen tunnistamisen Turun yliopistossa.

Opintosuoritukset

Luentopäiväkirja + tunneilla tehtävät harjoitustyöt + reflektoiva essee oppimisesta + aktiivinen osallistuminen opetukseen

Opetus

Luento-opetus 15 t, ml. tunneilla tehtävät harjoitustyöt **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PY001001/9804?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Luentomateriaali ja kurssikirja Bryman, A. & Bell E. (2015 tai uudempi) Business Research Methods. 4th edition. Oxford: Oxford University Press. Luvut 1, 3-8, 10, 15, 17-20, 24, 29. 0-13-201706-7

Opettaja

Arja Lemmetyinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.