Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

JOe6 Työpsykologia 6 op

JO022060, Johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssin tavoitteena on tarkastella ihmisen toimintaa työympäristössä sekä ihmisen ja työn välistä suhdetta. Kurssilla tarkastellaan psykologisia työn tekemiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten motivaatiota, oppimista, persoonallisuutta, tunteita sekä stressinhallintaan ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Kurssilla perehdytään myös ryhmädynamiikkaan, johtamiseen, verkostoihin ja suoriutumisen mittaamiseen. Näiden lisäksi käsitellään työpsykologista näkökulmaa mm. henkilövalinnoissa, perehdyttämisessä, työn muutoksissa sekä muissa organisaation menestyksen kannalta tärkeissä tilanteissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää psykologisten tekijöiden merkitys yksilön ja työn välisessä suhteessa sekä organisaation toiminnassa. Opintojakso tarjoaa myös työpsykologiseen tietoon perustuvia valmiuksia vaikuttaa omaan työhön ja työympäristöön.

Opintosuoritukset

Sähköinen tentti ja harjoitustyö(t) **HUOM!** Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa.

Opetus

Verkko-opetus Moodlessa **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > [Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje](https://utuguides.fi/c.php?g=669085&p=4748225) -> Sähköisen tenttimisen ohjeet opiskelijoille > Tentin varaaminen, varauksen muuttaminen ja peruminen > Tentin varaaminen ja muuttaminen Exam-järjestelmässä > Tenttiajan varaaminen toisesta korkeakoulusta Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Arnold, J. & Randell, R. et al (5th ed., 2010) Work Psychology - Understanding Human Behaviour in the Workplace. 2. Lisäksi myöhemmin ilmoitettavat artikkelit

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.