Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

MAY Markkinoinnin perusteet 3 op

MA030001, Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla perehdytään markkinoinnin eri suuntauksiin ja niiden kehittymiseen, markkinoinnin kilpailukeinoihin, yrityksen liiketoimintaan vaikuttaviin tekijöihin ja ostokäyttäytymiseen. Opetuksessa tuodaan vahvasti esiin teoreettinen tausta, mutta opetus konkretisoi vahvasti niiden ilmentymistä myös käytännössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot markkinoinnista yrityksen funktiona ja tutustuttaa opiskelijat markkinointiajatteluun. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajasti, mitä markkinointi voi olla, hänellä on perustiedot markkinoinnista yrityksen toimintona ja hän ymmärtää millaisia markkinoinnillisia päätöksiä yritystoiminnassa tehdään.

Opintosuoritukset

Kirjallinen kotitentti.

Opetus

Luento-opetus 20h Zoomilla ja videoilla + itsenäinen työskentely **Kevätlukukausi 2021, III periodin intensiiviopetusviikot (22.2. - 7.3.2021)** ma 22.2. klo 13.00-15.30 ti 23.2. klo 13.00-15.30 ke 24.2. klo 13.00-15.30 to 25.2. klo 13.00-15.30 ma 1.3. klo 13.00-15.30 ti 2.3. klo 13.00-15.30 ke 3.3. klo 13.00-15.30 to 4.3. klo 13.00-15.30 Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kirjallinen kotitentti.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. A framework for marketing management: Global edition, 5th ed. New Jersey, Pearson Higher Education 2011. 2. Luentokalvot.

Opettaja

Samuel Piha

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.