Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Hallinto-oikeus 7 op

ONOM1008, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestää [Päijät-Hämeen kesäyliopisto](https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/). Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

- Hallinto-oikeuden järjestelmä - Julkishallinnon organisaatio - Hallintomenettely - Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö - Virkamiesoikeuden perusteet - Kunnallisoikeuden perusteet - Julkisuus ja avoimuus hallinnossa - Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden oikeusjärjestyksen ja oikeustieteen osana sekä sen yhteyksiä oikeustieteelliseen ajatteluun. Opiskelija on perehtynyt hallinto-oikeuden yleisten oppien ydinalueeseen, keskeisiin käsitteisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin sekä hallinto-oikeuden systematiikkaan. Opiskelijalla on hyvä käsitys hallintomenettelystä ja hallintoprosessioikeudesta. Opiskelija tuntee keskeistä hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä. Opiskelija on tutustunut hallinto-oikeuden viimeaikaiseen kehitykseen. Harjoitustyöt tehtyään opiskelija on harjoitellut suullista ja etenkin kirjallista oikeustapauksen analysointia, esitellyt hallintoprosessuaalista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä pienryhmälleen sekä tutustunut palautteenantoon ja vertaisarviointiin.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tentit: ma 14.6.2021 ma 23.8.2021 klo 18-21 Mahdollisia tentin tehtäviä korvaavia harjoituksia opetuksen aikana. Harjoitustyöt opetuksen aikana.

Opetus

Luento-opetus 18 t. ke-to 14.-15.4.2021 Mikael Koillinen klo 17-19.30 ke-to 21.-22.4.2021 Mikael Koillinen klo 17-20.15 ke 28.4.2021 Olli Wikberg klo 17-20.15 Luento-opetuksen aikana harjoitustehtäviä opintojakson sähköisessä oppimisympäristössä [Moodle](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa).

Arviointi

0-5

Opintojakson opetuksen aikana opiskelijat voivat tehdä harjoitustehtäviä. Hyväksytyistä harjoitustehtävistä opiskelija saa lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) hyväkseen kirjalliseen kuulusteluun. Lisäksi voidaan järjestää tehtäviä, joita tekemällä voi korvata osan tentistä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (2. uudistettu painos, 2018, tai vastaava verkkoversio Talentumin verkkopalvelussa), luvut IV 10, V, VI, VII 1-9. Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2018) (myös verkossa ja ekirjana) Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141 Koivisto, Ida: Oikeus on, miten se systematisoidaan?: Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta, Lakimies 2015, s. 954-972

Opettaja

OTT Mikael Koillinen OTT Olli Wikberg

Toteuttaja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Lisäksi oppilaitoksen oma maksu.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä.