Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

LR01 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 5 op

LT012028, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Avoimen kiintiö kurssille on täynnä! Huom! LR01-kurssi on uudistunut. Aiemmin kokonaisuus muodostui LR01a- ja LR01b-osista. Jos olet suorittanut toisen näistä, mutta toinen puuttuu, voit täydentää suorituksiasi. Ilmoittaudu tälle uudelle LR01-kurssille ja katso Moodlesta ohjeet siitä, miten tulee toimia. Molempiin täydentäviin suorituksiin sisältyy Exam-tentti. LR01b-suoritukseen lisäksi palautettava raportti.

Sisältö

Tilinpäätöksen sisältövaatimukset, tuloslaskenta, tuloksenjärjestely, tilinpäätössiirrot, varaukset, osatuloutus, tase-erien arvostaminen, arvonkorotus, arvonalennus, käypä arvo, rahoituslaskelma, toimintakertomus, konsernitilinpäätös, osakeyhtiön oma pääoma ja osakkaan verosuunnittelu

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään tilinpäätökseen kokonaisuutena ja tilinpäätösinformaation tuottamiseen. Kurssilla käsitellään keskeisiä tilinpäätöksen laadintaan liittyviä kysymyksiä ja niihin liittyvää harkinnanvaraa sekä kirjanpidon että verotuksen näkökulmasta. Kurssilla perehdytään tuloslaskentaan ja tuloksen suunnitteluun, tase-erien arvostamiseen, rahoituslaskelman laatimiseen, tilinpäätöksen sisältövaatimuksiin, tilinpäätöksen ja verotuksen kytkentöihin sekä konsernitilinpäätöksen pääperiaatteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tilinpäätöksen laadintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön, osaa tuottaa tarkoituksenmukaista tilinpäätösinformaatiota ja ymmärtää tilinpäätöksen ja verosuunnittelun kytkentöjä sekä yrityksen että omistajan näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + oppimispäiväkirja + kirjallinen tentti. Arvosana määräytyy oppimispäiväkirjan ja tentin perusteella.

Opetus

Verkkokurssi Moodlessa. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Katso kurssin opetusohjelma [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012028/19852?period=2020-2022). Aloitusluento Zoom-palvelun avulla 17.3. klo 10-12. Aloitusluennolla käydään kurssin suoritustavat ja ohjeet läpi. Sen jälkeen kurssin toteutus itsenäisesti Moodlessa (videoluennot ja harjoitustehtävät. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan yksi palautettava raportti. Kurssi tentitään Examissa). Moodle-alueen avain lähetetään ilmoittautuneille **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (13.uudistettu painos). Alma Talent, Helsinki; Leppiniemi, Jarmo; Walden Risto (2020), 978-952-14-3961-2. 2. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Matti Niinikoski

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Opintojakso LR01 edellyttää LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös opintojakson pohjatietoja, joten on erittäin suositeltavaa suorittaa opintojakso LRYA ennen opintojaksoa LR01.