Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

LR03 Rahoituksen perusteet 5 op

LT012007, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

**HUOM!** Suositeltavaa on, että opintojaksot LR01 Tilinpäätös ja verosuunnittelu (tai vanhat: LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu sekä LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä) ja TKMY1 Talousmatematiikan perusteet on suoritettuina ennen tätä kurssia.

Sisältö

Rahoitusmarkkinat, arvonmääritys, rahoitusinstrumentit (kiinteäkorkoiset velkainstrumentit, osakkeet, optiot, futuurit/termiinit) ja niiden hinnoittelu, portfolioteoria, CAPM, pitkän tähtäimen rahoituksen teemat (esim. osinkopolitiikka ja rahoitusrakenne), lyhyen tähtäimen rahoituksen teemat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen rahoitustoiminnon perusteisiin, rahoitusmarkkinoihin ja rahoituksen teoriaan sekä näin luoda opiskelijalle kattava yleiskuva rahoituksen kentästä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee rahoituksen perusteorian ja ymmärtää sen sovellettavuuden käytännössä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja ATK-harjoitus. Tenttisuoritus muodostaa 85 % ja ATK-harjoitus 15 % kurssin kokonaisarvosanasta. Kerran palautettu ATK-harjoitus on voimassa kaikissa kyseisen kurssikierron tenteissä. (Uusi kurssikierto alkaa, kun kurssi luennoidaan uudestaan, jolloin vanha ATK-harjoitus ei enää ole voimassa.) Mikäli ATK-harjoitusta ei ole palautettu tenttiin osallistumiseen mennessä, saa ATK-harjoituksesta 0 pistettä.

Opetus

Luennot 24 t, harjoitukset 24 t ja atk-harjoitus 4 t **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012007/1584), valitse kohta Toteutukset. (**HUOM!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen) Kurssin opetusta on lukuvuoden 2020-2021 poikkeustilanteessa pyrkimys järjestää hybridimuotoisena. Luennot etäopetus (Zoom) / lähiopetus (Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3) ja harjoitukset etäopetus (Zoom). Luennot ja harjoitukset sijoittuvat lukujärjestykseen merkattuihin ajankohtiin. (Kurssin vastuuhenkilö ilmoittaa opetuksen tarkemman toteutuksen ennen kurssin alkua.) **Tentti** Kurssilla on henkilökohtainen sähköpostitentti, johon ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttipäivät: 9.3. klo 9-12, 18.5. klo 9-12, 17.9. klo 14-17

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

1. Yritysrahoitus, 5. uudistettu painos (tai uudempi), Helsinki, Edita 2007, Niskanen, Jyrki; Niskanen, Mervi. Luvut 1-7, 9-10 ja 13-14. 2. WELCH, IVO, Corporate Finance. Neljäs painos, 2017. ISBN: 978-0-9840049-2-8. Luvut 1-8, 10 ja 16-17. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa http://book.ivo-welch.info. Kirjan aiempia painoksia voidaan myös käyttää. Ensimmäinen painos vuodelta 2009 on saatavilla kirjastosta. Luentomateriaali, harjoitusmateriaali, ATK-harjoitusmateriaali.

Opettaja

Mikko Kepsu

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Suositeltavaa on, että opintojaksot LR01 Tilinpäätös ja verosuunnittelu (tai vanhat: LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu sekä LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä) ja TKMY1 Talousmatematiikan perusteet on suoritettuina ennen tätä kurssia.