Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

LR10 Konsernilaskenta 3 op

LT012026, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla käydään läpi konsernitilinpäätöstä ja sitä koskevia määräyksiä sekä konsernitilinpäätöksen laatimista käytännössä (laatimisperiaatteet, keskinäisen omistuksen ja liiketapahtumien eliminointi, osakkuusyritykset, ulkomaiset tytäryhtiöt, konsernirakenteen muutokset, konserni ja verotus).

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee konsernilaskentaan liittyvää problematiikkaa ja konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön. Lisäksi opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen keskeiset laatimisperiaatteet ja -prosessin ja osaa laatia konsernitilinpäätöksen.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + kirjallinen tentti. Arvosana määräytyy vain tentin perusteella.

Opetus

Luento-opetus 16 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012026/1598), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Konsernitilinpäätöksen laadinta käytännönläheisesti (2018) Blomqvist-Erhama Aurora ym. Kauppakamari: Helsinki 978-952-246-486-6 2. Yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta, Kirjanpitolautakunta (28.3.2017).

Opettaja

Katja Lundén

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös, LR01 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (tai vanhat jaksot: LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu sekä LR01B Tilinpäätösinformaation erityiskysymyksiä) ja YJ3 Yhteisöoikeus on suoritettu, tai opiskelija muutoin tuntee osakeyhtiölain sekä kirjanpidon perusteet ennen kurssille osallistumista.