Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op

LT012011, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat rahoitusmarkkinoiden toiminta ja osapuolet, rahoitusinstrumentit, hyöty- ja portfolioteoria, arvopaperien hinnoittelumallit, markkinoiden tehokkuus sekä yritysrahoituksen keskeiset kysymykset. Lisäksi perehdytään alan tutkimusmenetelmiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan rahoitusalan teorioiden ja käytänteiden osalta. Hän osaa soveltaa teorioita rahoitukseen liittyvien käytännön tilanteiden ja kysymysten ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi hän ymmärtää rahoituksen merkityksen yhteiskunnalle, sijoittajille sekä yrityksille sekä on tietoinen rahoituksen historiasta.

Opintosuoritukset

osallistuminen harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu (luennot, harjoitukset ja kirjallisuus)

Opetus

Luento-opetus 24 t ja harjoitukset 12 t. Tentti 3 t. Itsenäinen työskentely 96 t (valmistautuminen luennoille, harjoitukset ja tentti). **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012011/1586), valitse kohta Toteutukset. (**HUOM!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen) Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Ensimmäinen tentti 10.5 klo 9-12, toinen tentti 3.9. klo 14-17, ja viimeinen kolmas tentti 19.10. klo 9-12. Ainakin ensimmäinen tentti järjestetään Moodlen kautta.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana perustuu tenttiin (painoarvo 90%) ja harjoitustehtäviin (10%). Kurssin läpäisy edellyttää 50% suoritustasoa maksimista. Harjoitustehtävien pisteet ovat käytettävissä vain kyseisen vuoden toteutukseen perustuvien tenttien yhteydessä.

Kirjallisuus

1. PILBEAM, KEITH, Finance & Financial Markets. 4. painos. UK, Red Globe Press, 2018. Myös kirjan aiempia painoksia voidaan tietyiltä osin hyödyntää. 2. WELCH, IVO, Corporate Finance. Neljäs painos, 2017. ISBN: 978-0-9840049-2-8. Luvut 9, 11-15 ja 18-21. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa http://book.ivo-welch.info. Kirjan aiempia painoksia voidaan myös käyttää. Ensimmäinen painos vuodelta 2009 on saatavilla kirjastosta. 3. VAIHEKOSKI, MIKA, Excel ja rahoitusalan sovellukset. 2016. Luvut 4-8 soveltuvin osin. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali Kurssimoniste ja muu luennoitsijan jakama materiaali.

Opettaja

Mika Vaihekoski

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Erittäin suositeltavaa on, että opintojakso LR03 Rahoituksen perusteet on suoritettu. Lisäksi suositellaan kurssin TKMY3 Tilastotieteen perusteet suorittamista ennen tälle kurssille osallistumista.