Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op

LT018025, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla perehdytään taloushallinnon tietojärjestelmien erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin, sekä tietojärjestelmien hyväksikäyttöön taloushallinnon eri osa-alueilla. Samalla käsitellään keskeisiä taloushallinnon valmisohjelmistojen ominaisuuksia sekä ohjelmistojen arviointia ja hankintaa. Opintojakson jälkeen opiskelija tietää, mitä ovat nykyaikaiset taloushallinnon tietojärjestelmät ja kuinka niitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan ohjauksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä taloushallinnon tietojärjestelmien keskeiset osat ja prosessit, kuvata taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden, sekä analysoida ja arvioida taloushallinnon tietojärjestelmiin liittyviä käytännön haasteita. Kurssilla käydään läpi myös ajankohtaisia taloushallinnon tietojärjestelmiä käsitteleviä tutkimuksia. Kurssin oppimissisältöä voidaan täydentää kursseilla TJ5, TJ11 ja TJ16.

Osaamistavoitteet

Taloushallinnon tietojärjestelmiin liittyvät tehtävät ovat keskeinen osa controllerin ja talouspäällikön työnkuvaa. Kurssin tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen kuva tietotekniikan soveltamismahdollisuuksista laskentatoimen alueella sekä valmiuksia vastata yrityksen taloushallinnon tietojärjestelmien hankinnasta ja kehittämisestä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet osallistua erilaisiin organisaation taloushallinnon tietojärjestelmiin liittyviin tehtäviin.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + kirjallinen tentti.

Opetus

Luento-opetus 16 t. **Kevätlukukausi 2021, III periodin intensiiviopetusviikot (22.2. - 7.3.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT018025/1597) valitse kohta Toteutukset. Intensiivikurssi järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tenttitapa ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoitsijan määrittämät artikkelit. Älykäs taloushallinto, Alma Talent, Kaarlejärvi Sanna & Salminen Tero. (2018 tai e-kirja). Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

NN, Henri Teittinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LRY (LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös sekä LRYB Kustannuslaskennan perusteet), TJ1 Yrityksen tietojärjestelmät, LR02 Suunnittelu ja tarkkailulaskelmat johdon laskenttoimessa tai LR06 Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi on suoritettuina ennen tälle kurssille osallistumista.