Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

JO10 Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op

JO022101, Johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

1. Innovaatioprosessin eri vaiheet sekä asiakasyrityksen ja konsultin roolit ja tehtävät prosessissa 1.1. Idea ja sen synnyttäminen 1.2. Konseptointi 1.3. Konseptin tekninen ja kaupallinen testaus 1.4. Toteutus 1.5. Kaupallistaminen 1.6. Kasvu ja exit 2. Konsultointiyrityksen johtaminen 2.1. Palveluiden myynti 2.2. Projektien toteuttaminen 2.3. Konsultointiyrityksen johtaminen (Kurssilla ei käsitellä verkostojen johtamista eikä uuden palvelun tai tuotteen lanseeraamista.)

Osaamistavoitteet

Kurssilla käsitellään innovaatioiden ja innovatiivisen organisaation johtamista konsultointiyrityksen näkökulmasta. Konsultointiyrityksiä käytetään usein onnovaatioiden johtamisen apuna erityisesti suurissa yrityksissä. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa konsutointia innovaatioiden johtamisessa sekä asiakasyrityksen että konsultin roolissa. Opiskelija ymmärtää innovaatioprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa ostaa ja käyttää konsultointipalveluita innovaatioiden jotamisessa. Opiskelija ymmärtää innovatiivisen organisaation johtamisen perusasiat. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kaupalliset ja sisällölliset valmiudet konsultointipalveluiden käyttöön innovaatioiden johtamisessa. Opiskelijalla on valmiudet arvioida konsultointia mahdollisena työtehtävänä ja käytettävänä palvelumuotona.

Opintosuoritukset

Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja harjoitustöiden laatimista, koska opetettavat asiat syvennetään käytännönläheisesti harjoitustehtävien avulla luentojen yhteydessä. 1. Luennot ja luennoilla tehtävät harjoitukset ja niiden yhteinen arviointi 2. Tiimeissä laadittavat konsultointipalveluiden myyntiesitykset 3. Tiimeissä laadittavat kaksi viiden sivun kirjallista esseetä aiheista: - "Innovaatioiden johtamisen eri mallit: Startupista globaaliin teknologiajohtajaan" - "Konsultoinnin rooli innovaatioiden johtamisessa. Missä olemme nyt ja miten konsultin rooli kehittyy tulevaisuudessa?" 4. Osaamisen ja aktiivisuuden arviointi luennoilla ja harjoituksissa 5. Kirjallinen tentti

Opetus

Kurssin menestyksekäs toteuttaminen vaatii kultakin osallistujalta tyypillisesti 162 tuntia itsenäisesti ja ryhmissä tehtävää työtä. 1 Luennot ja luennoilla tehtävät harjoitukset (16h) 2 Tiimeissä laadittavat palveluiden myyntiesitykset (12h) 3 Kirjallisten esseiden laatiminen (32h) 4 Yrityskauppaan liittyvän konsultti-casen laadinta (16h) 5 Osaamisen ja aktiivisuuden arviointi luennoilla ja harjoituksissa (-) 6 Henkilökohtainen ohjaus (1-4h) 7 Kirjallinen tentti (80h) **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO022101/20660?period=2020-2022). Valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **HUOM!** Ensimmäinen luento on Zoomissa 18.3.2021 klo 12:30-16:00. Ensimmäisellä luentokerralla käydään läpi kurssin tavoitteet ja toteutustapa sekä jaetaan osallistujat ryhmiin. Kurssin suoritukset tapahtuvat pääasiassa ryhmissä, joten on olennaisen tärkeää, että osallistut ensimmäiselle luennolle. Lisätietoja antaa opintosihteeri Sanni Alanen sanni.alanen@utu.fi. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tenttitapa ilmoitetaan viimeistään kurssin alkaessa.

Arviointi

0-5

Arvosanan määräytyminen Esseet 25 % Aktiivisuus 15 % Tentti 60 % Yhteensä 100 % Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä esseiden laadintaa hyväksytysti. 0 hylätty - Tehtävä tekemättä, ei ole noudatettu annettuja ohjeita, annettua materiaalia ei ole käytetty ja sisältö on epäselvä. 1 välttävät tiedot - Hyödynnetty osittain annettuja ohjeita, annettua materiaalia hyödynnetty jonkin verran, niukka ja sekava näkökulma. Tieteellinen asiakieli välttävä. 2 tyydyttävät tiedot Seurattu annettuja ohjeita, annettua materiaalia ja oheismateriaalia hyödynnetty tehtävässä tyydyttävästi. Vähän reflektointia ja näkökulma epälooginen. Tieteellisen kirjoittamisen asiakieli tyydyttävä. 3 hyvät tiedot - Noudatettu annettuja ohjeita ja hyödynnetty annettua materiaalia sekä aiheeseen liittyvää oheismateriaalia. Vastaus rajattu hyvin, näkökulma selkeä, pohtiva ja reflektoiva. Tieteellisen kirjoittamisen asiakieli hyvä. 4 kiitettävät tiedot - Noudatettu annettuja ohjeita, näkökulma perusteltu, selkeä ja rajattu kiitettävästi. Annettua materiaalia sekä aiheeseen liittyviä oheismateriaaleja hyödynnetty kiitettävästi. Omia esimerkkejä ja keskeisiä käsitteitä. Monipuolinen, looginen, reflektoitu sekä analyyttinen näkökulma. Tieteellisen kirjoittamisen asiakieli kiitettävää. 5 erinomaiset tiedot - Noudatettu annettuja ohjeita. Annettua materiaalia sekä aiheeseen liittyviä tieteellistä oheismateriaalia hyödynnetty näkökulmassa erinomaisesti. Keskeisiä käsitteitä, monipuolinen, johdonmukainen, perusteltu, analyyttinen, pohdiskeleva ja rajattu erinomainen näkökulma. Aiheeseen liittyviä omia oivaltavia esimerkkejä, uusia näkökulmia sekä reflektointia. Tieteellisen kirjoittamisen asiakieli erinomaista.

Kirjallisuus

1. ETHAN, RASIEL; PAUL, N., FRIGA. The McKinsey Mind. Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World's Top Strategic Consulting Firm. , McGraw-Hill, 2001. 9780071374293. 2. GOFFIN, KEITH; MITCHELL, RICK. Innovation Management: Effective strategy and implementation 3rd ed. 2017 Edition. 3. POULFELT, FLEMMING; OLSON, THOMAS H, (Ed.) Management Consulting Today and Tomorrow: Perspectives and Advice from Leading Experts. 2017, 2nd Edition. (Kurssilla ilmoitettavat osat) 4. Kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja kirjallisuus.

Opettaja

Riku Santala

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.