Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

MA032007, Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymisen eri osa-alueisiin, ts. kuluttajiin biologisina olentoina, yksilöinä, ryhmien ja kulttuurien jäseninä sekä päätöksentekijöinä. Kurssi muodostuu luento-opetuksesta ja itsenäisesti suoritettavasta kirjallisesta kurssityöstä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kuluttajakäyttäytymiseen, erityisesti kuluttajan päätöksentekoprosesseihin vaikuttavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuluttajakäyttäytymisen perustietämystä markkinoinnin suunnittelussa ja ymmärtää kuluttajaymmärryksen merkityksen markkinaorientoituneen toiminnan peruslähtökohtana.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kurssityö. 6 op vastaa noin 160 tunnin työskentelyä. Vastaavan tuntimäärän arvioidaan muodostuvan tässä kurssissa seuraavasti: - Luennot 20 tuntia (kurssin vastuuhenkilö + vierailijat) - Itsenäinen kurssityö, kirjallisuuden lukeminen 70 tuntia - Itsenäinen kurssityö, kotitenttiesseiden kirjoittaminen 70 tuntia

Opetus

Luento-opetus 20 t, itsenäinen työskentely **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MA032007/3093), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan.

Arviointi

0-5

Arvosana perustuu itsenäisen kirjallisen työn (kotitentin) tarkkuuteen, kattavuuteen ja esseiden rakenteen selkeyteen/johdonmukaisuuteen.

Kirjallisuus

1. Consumer Behaviour: A European Perspective. Solomon, Michael.../et al./4th ed., Harlow, Pearson Education 2016. 2. The Consuming Instinct: What Juicy Burgers, Ferraris, Pornography, and Gift Giving Reveal about Human Nature. Saad, Gad, New York, Prometheus Books 2011. 3. Luennoitsijoiden erikseen ilmoittama artikkelilukemisto.

Opettaja

Rami Olkkonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.