Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

MA13 Markkinointiviestintä 6 op

MA032014, Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA032040 MA5

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinointiviestinnän eri keinoihin ja niiden erityispiirteisiin sekä selvitetään markkinointiviestinnän tehtävät ja vaikutukset alaan liittyvän tutkimuksen kautta. Lisäksi tarkastellaan kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän roolia ja merkitystä brändin ja imagon rakentamisessa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän keinojen ja eri medioiden kokonaisuuden sekä osaa laatia IMC-ajattelua noudattavan markkinointiviestintäsuunnitelman, erityisesti painottuen digitaalisiin mediamahdollisuuksiin ja digitaalisen markkinointiviestinnän työkaluihin.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luento-opetukseen, markkinointiviestinnän analysointitehtävä tiimeissä ja itsenäinen harjoitustyö. Tiimityö presentoidaan 4. periodissa; pakollinen läsnäolo oman työn presentointikerralla (3 h). 6 op vastaa noin 160 tunnin työskentelyä. Vastaavan tuntimäärän arvioidaan muodostuvan tässä kurssissa seuraavasti: - Luennot 24 tuntia (kurssin vastuuhenkilö + vierailijat) - Tiimityö: valitun organisaation markkinointiviestinnän analysointi ja kirjallisuuteen perehtyminen 60 tuntia - Itsenäinen harjoitustyö (palautus 4. jaksossa), 80 tuntia

Opetus

Luento-opetus 24 t (III periodi), harjoitukset 3 t (IV-periodi) **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MA032014/3094), valitse kohta Toteutukset. (Luento- ja harjoitusajat koottu samaan listaan) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3)

Arviointi

0-5

Tiimityö 40 % Yksilötyö 60 %

Kirjallisuus

1. Copley Paul, Marketing communications management, Los Angeles, Sage Publications, 2014 tai uudempi. 2. Tuten Tracy L.; Solomon Michael R., Social media marketing. Upper Saddle River, NJ. Pearson 2013 tai uudempi. 3. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Opettaja

Ulla Hakala

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.