Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

YTDK0024, Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Johdatus oikeustieteeseen 5 op -opintojakso on tutkinto-opinnoissa pakollinen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka haluavat opiskella oikeustieteen opintoja sivuaineena sekä niille luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijoille, jotka suorittavat ympäristöoikeudellisten aineopintojen opintokokonaisuuden. Lisäksi opintojakso sisältyy yhteiskuntaopin opetettavan aineen pätevyyteen vaadittaviin opintoihin. ENNAKKOTIETO, opintojakson järjestäminen varmistuu syyslukukauden aikana!

Sisältö

Peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta oikeudelliset peruskäsitteet oikeuslähteet yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden perussisältö tenttiin valmistautuminen

Osaamistavoitteet

Kurssin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan siten, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita ja oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Kun kurssi on suoritettu hyväksytysti, opiskelijalla on alustava käsitys oikeudellisten ilmiöiden ja käytäntöjen yhteiskunnallisista, historiallisista ja kulttuurisista suhteista. Hänen tulisi hallita oikeudellisen sääntelyn, ratkaisutoiminnan ja metodiopin perusteet sekä yksityis- ja julkisoikeuden eri osa-alueiden keskeiset normit ja yleiset opit. Opiskelija tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja tietää, millä perustein ja tavoin oikeudellisia ongelmia ratkaistaan. Hänellä on myös alustavat valmiudet oikeudelliseen tiedonhakuun.

Opintosuoritukset

Luento-opetus, kotitehtävät ja tentti

Opetus

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan järjestämät luennot, kotitehtävät ja tentti. Tarkemmat tiedot [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YTDK0024/10471?period=2020-2022).

Arviointi

0-5

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.