Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 op

LG212001, Toimitusketjujen johtaminen, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. strategiaa, toimitusverkoston suunnittelua, kompleksisuutta, kysynnän ja tarjonnan suunnittelua, varastonhallintaa, sekä rahoitusta toimitusketjunäkökulmasta. Kurssilla on useita henkilökohtaisesti tehtäviä case-harjoituksia ja simulaatioita, jotka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ryhmätöinä.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan tietopohjaa toimitusketjustrategiasta, suunnittelusta ja operoinnista, ja kehittää opiskelijan analyyttisiä ja päätöksentekotaitoja liittyen toimitusketjun hallintaan. Kurssilla käydään myös läpi aihepiirin keskeistä suomen- ja englanninkielistä käsitteistöä. Kurssin oppimistavoitteena on, että opiskelija hallitsee alan peruskäsitteistön, tunnistaa keskeiset toimitusketjujen johtamisen osa-alueet ja niissä tyypillisesti ilmenevät kehitystarpeet ja ymmärtää, millaisilla toimilla ja ratkaisuilla toimitusketjujen toimintaa tyypillisesti johdetaan sekä kaupan alan että teollisuuden piirissä.

Opintosuoritukset

Luennot ja itsenäisesti tehtävät case-harjoitusten ja simulaatioiden palautustehtävät sekä henkilökohtaisesti tehty 2-3 minuutin video, jossa opiskelija avaa hänelle annetun aihepiirin käsitteen. Kurssin oppiaines tentitään kurssin aikana 3-4 sähköisesti järjestettävän kirjallisen välitentin avulla, eikä perinteistä lopputenttiä ole.

Opetus

Luennot 24 h, harjoitukset 4 h, itsenäinen työ 107 h. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LG212001/1614), valitse kohta Toteutukset. (**HUOM!** Luennot ja harjoitukset ovat samassa aikataulussa. Jako harjoitusryhmiin tehdään kurssin alussa) Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan . **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki välitentit, harjoitusosiot (simulaatiot) ja case-tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Kurssin kokonaisarvosana muodostuu seuraavasti: välitentit yhdessä = 1/3, videotehtävä = 1/3 ja ja case-tehtävien palautukset yhdessä = 1/3. Simulaatiopelien osalta suoritus riittää.

Kirjallisuus

1. Chopra, Sunil; Meindl, Peter, Supply Chain Management - Strategy, Planning, and Operation. 4th ed. Upper Saddle River, Pearson/Prentice Hall 2010. 2. Luennot, case-materiaalit ja muu kurssin Moodle-alustalla jaettu materiaali. Luentokalvoissa on mukana myös äänite, jossa luennoitsija käy kyseisen kalvosarjan läpi.

Opettaja

Lauri Ojala

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.