Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

YR7 Startup! 10 op

YR222072, Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu

Kurssi peruttu kevätlukukaudelta 2021 vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. YR7-kurssista ei voi saada opintopisteitä, jos on jo aiemmin saanut opintopisteet Boost Turun järjestämän Startup Journey -ohjelman suorituksesta.

Sisältö

Opiskelijat kehittävät ja testaavat poikkitieteellisissä tiimeissä yritysideaa kevätlukukauden aikana. Tiimit toimivat yhteistyössä potentiaalisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kurssi koostuu tiimien yhteisistä kurssitapaamisista, liiketoimintamallin ja tuotteen/palvelun kehittämisestä, testaamisesta ja markkinoinnista sekä kirjallisesta kurssiraportista. Kurssitapaamisiin sisältyy harjoitustöitä, ryhmäkeskusteluja, pitchausta, demoja, tietoiskuja ja yrittäjävieraita.

Osaamistavoitteet

Kurssi tarjoaa opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä ja tilaisuuksia soveltaa oppimaansa teoriatietoa aidossa liiketoimintaympäristössä. Kurssin jälkeen opiskelijoilla on omakohtaista kokemusta yritysideoiden luomisesta ja testaamisesta. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminta- ja innovointitaitoja, joita voi hyödyntää monipuolisesti työelämässä niin palkkatöissä kuin yrittäjänäkin. Samalla kurssi harjaannuttaa opiskelijoiden ongelmanratkaisu-, tiimityöskentely-, projektinhallinta-, viestintä- ja verkostoitumistaitoja.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, projekti / käytännön työ ja harjoitukset. 1. Kurssitapaamiset 11 kertaa 2. Liiketoimintamallin ideoiminen ja testaaminen 3. Valmis tuote/palvelu tai demoversio ja testaaminen 4. Markkinointi/viestintä 5. Tapahtumaosallistumiset 6. Tiimiraportti ja henkilökohtainen raportti Kurssi suoritetaan tiimissä, yksilösuoritus ei ole mahdollinen. Kurssille mukaan pääsy edellyttää aloituspäivään ('aloitusleiri'/'bootcamp') osallistumista. Kurssitapaamiset järjestetään verkkoympäristössä. Katso tarkemmat tiedot ja aikataulut Opetus-kenttään myöhemmin linkitettävistä toteutustiedoista.

Opetus

Kurssiin ei sisälly varsinaista luento-opetusta eikä tenttiä. Pääpaino on tiimin omassa aktiivisessa toiminnassa markkinoilla. Lisäksi kurssilaisilla on yhteisiä tapaamisia 2-3 kertaa kuukaudessa. **Kevätlukukausi 2021, periodit III-IV (11.1. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YR222072/1609), valitse kohta Toteutukset. Kurssitapaamiset järjestetään keväällä 2021 verkkoympäristössä (Zoom tms.). Kurssitapaamisten ajankohdat ilmoitetaan viimeistään kurssin alkutapaamisessa 13.1.2021. Kurssi järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa. Kurssi voidaan toteuttaa vuonna 2021, jos osallistujia on yhteensä vähintään 20 ainakin kahdesta eri oppilaitoksesta.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin aikana jaettava materiaali

Opettaja

Tommi Pukkinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

150,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.