Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Empiirinen yhteiskuntapolitiikka 7 op

KT042128, Taloustiede, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

1) Empiirisen tutkimuksen ja politiikka-arvioinnin perusteet modernissa taloustieteessä (kausaalivaikutukset, laajat mikroaineistot) 2) Mikroekonometrian perusmenetelmät 3) Tämän hetkinen tutkimus valituissa julkistalouden erityiskysymyksissä

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija perehtyy empiirisen taloustieteen menetelmiin sekä niiden sovelluskohteisiin talous- ja yhteiskuntapolitiikan kannalta tärkeissä kysymyksissä. Lisäksi opiskelija tutustuu laajojen mikroaineistojen (Big Datan) hyödyntämiseen modernissa yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. Kurssin suoritettuaan opiskelija: - hallitsee empiirisen taloustieteen keskeisten menetelmien ja tutkimuksen perusteet - ymmärtää modernin empiirisen tutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet politiikkavaikutusten arvioinnissa. - tuntee kurssilla käsiteltyjen erityisalojen keskeiset tutkimustulokset. Työelämärelevanssi Kurssi antaa yleiskuvan empiiristen menetelmien ja tutkimuksen potentiaalista käytännön yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Opintosuoritukset

- sähköinen tentti (70 %) ja - kurssityö (30%) Läsnäolovaatimukset - Kurssityön esitys - Luennoille osallistuminen on vapaaehtoista

Opetus

Luento-opetus, itsenäinen opiskelu ja kurssityö **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso [kauppakorkeakoulun opinto-opas](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KT042128/20100?period=2020-2022). Valitse kohta Toteutukset. Luennot julkaistaan videotallenteina. Luentomateriaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-sivulla kevään 2021 ajan. Kurssin materiaaliin tutustutaan omassa tahdissa ohjeellisen viikko-ohjelman mukaisesti. Yksityiskohtaisempaa tietoa tulossa kurssin Moodle-sivulle. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Kurssin tentti mahdollista suorittaa Examissa viikolle 20 asti.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Luennoilla jaettava materiaali

Opettaja

Erik Mäkelä, Annika Nivala

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.