Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

KT3 Terveystaloustieteen perusteet 6 op

KT042033, Taloustiede, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan terveydenhuoltojärjestelmiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, terveyspalvelujen kysyntää, terveyden sosioekonomisia tekijöitä, terveyskäyttäytymistä sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointia. Kurssi painottuu empiirisiin kysymyksiin, mutta siinä käsitellään myös keskeisimpiä terveystaloustieteen teoreettisia näkökohtia.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää terveystaloustieteen perusteisiin, joihin sisältyvät terveyspalvelujen kysyntään, terveyskäyttäytymiseen ja terveydenhuoltojärjestelmiin liittyvät keskeiset kysymykset. Opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja toimivuutta taloustieteen näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan kirjallisella loppukuulustelulla. Kuulustelu järjestetään sähköisesti. Sähköisen tentin ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Luennot eivät ole pakollisia, mutta kurssin hyväksyttävä suorittaminen ilman aktiivista luentojen seuraamista voi osoittautua vaikeaksi.

Opetus

Luento-opetus 24 h, muu itsenäinen opiskelu 148t. Luennot videoidaan tai järjestetään verkko-opetuksena. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KT042033/3717?period=2020-2022). Valitse kohta Toteutukset. Osa opetusaikatauluun merkityistä etäluennoista liveluentoja, jotka myös tallennetaan. Luennot ovat katsottavissa Moodlessa. Liveluentojen tarkat päivämäärät tarkentuvat myöhemmin (ks. opinto-opas, linkki yllä) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Arvosana määräytyy kurssin loppukuulustelun perusteella.

Kirjallisuus

Kurssilla hyödynnetään luentomuistiinpanoja, jotka perustuvat oppikirjamateriaaliin sekä joihinkin suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin. Kurssikirjoina toimivat pääasiassa (erityisesti 1.): 1. Bhattacharya, Jay, Timothy Hyde & Peter Tu (2013) Health Economics. Red Globe Press, 1st edition. 2. Sintonen, Harri & Markku Pekurinen (2009) Terveystaloustiede. Sanoma Pro Oy, 3. painos.

Opettaja

Mika Kortelainen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

KTY Taloustieteen perusteet (tai vastaava kurssi).