Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona 6 op

KT042131, Taloustiede, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla kuvaillaan talouskehitystä läpi historian, ja paneudutaan talouskasvun selityksiin. Kurssilla keskustellaan mm. teknologisten ja rahoitusmarkkinoiden innovaatioiden, poliittisten instituutioiden, teollistumisen ja kansainvälisen kaupan roolista talouskasvun taustalla ja syvennytään aiheisiin tiettyihin tutkimusartikkeleihin syventymällä.

Osaamistavoitteet

Tällä kurssilla tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka ovat johtaneet viimeisinä vuosisatoina koettuun taloudelliseen hyvinvointiin. Pyrkimyksenä on löytää talouden kehityksestä yleisiä linjoja, mutta toisaalta myös tunnistaa tiettyjä käännekohtia, joilla on ollut pitkäkestoisia vaikutuksia eroihin maiden välisessä taloudellisessa hyvinvoinnissa.

Opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu KT042131 "Taloushistoria empiirisen tutkimuksen laboratoriona" ja esseetehtävä. Kuulustelu järjestetään sähköisesti tenttiviikolla.

Opetus

Luentoja 24h. Luennot tulevat saataville tallenteina ja mahdollisesti tulee mahdollisuus seurata myös live-luentoja. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KT042131/23041?period=2020-2022). Valitse kohta Toteutukset. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Arviointi perustuu essee-tehtävään sekä tenttisuoritukseen, jotka molemmat muodostavat 50% lopullisesta pistemäärästä.

Kirjallisuus

Luennoilla esitelty lukemisto.

Opettaja

Henri Salokangas

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta