Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op

KT042002, Taloustiede, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla käydään läpi rahan tarjonta ja rahan kvantiteettiteoria sekä keskuspankin merkitys taloudessa. Pankkitoiminnan kohdalla perehdymme luottotappio-, likviditeetti-, valuuttakurssi- ja korkoriskeihin sekä niiltä suojautumiseen. Tutustumme ostovoima- ja korkopariteetteihin. Rahapolitiikkaan perehtyminen on hallitsevassa asemassa kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii ymmärtämään korkojen määräytymiseen ja rahan merkitykseen taloudessa sekä rahapolitiikan perusteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan rahan kysynnällä ja tarjonnalla sekä miten rahan määrää mitataan. Opiskelija ymmärtää inflaation ja deflaation syyt ja seuraukset sekä rahapolitiikkaan osan tässä yhteydessä. Opiskelija oppii laskemaan velkakirjojen arvoja ja tuntee niiden hintoihin vaikuttavat tekijät. Opiskelija hallitsee myös pankkitoiminnan ja kansainvälisen rahoituksen alkeet.

Opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu KT042002 KT5 Rahatalous, 6 op.

Opetus

Luento-opetus 24 t **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KT042002/2616), valitse kohta Toteutukset. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Frederic Mishkin: The economics of Money, Banking and Financial Markets, 10th ed. Luentoaineisto ja oheismateriaali (lähinnä kirjoista kopioituja osuuksia) löytyvät kurssin kotisivuilta Moodlesta.

Opettaja

Juha-Pekka Niinimäki

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

KT040005 KTY Taloustieteen perusteet suositeltava