Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op

YJ050001, Yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla käsitellään liike-elämän sopimuksia, velkasuhteita, vakuuksia, vahingonkorvausta, eri yritysmuotoja, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, liikekilpailun sääntelyä ja kuluttajansuojaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kaupallisten sopimusten laatimiseen, työsuhteisiin ja eri yritysmuotoihin liittyviä perusasioita ja tuntee jonkin verran arvopaperimarkkinoita ja luotto- ja rahoituskysymyksiä sekä verotusta ja yritysvastuuta koskevaa oikeudellista sääntelyä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija liike-elämän ja yritystoiminnan juridisiin perusedellytyksiin kuten lainsäädäntöön, yritysten omiin sisäisiin normeihin sekä sopimuksiin. Kurssin jälkeen hänellä on mahdollisuus tehdä perustellut valinnat siitä, mihin kysymyksiin hän haluaa yritysjuridiikan muilla kursseilla syvällisemmin perehtyä.

Opintosuoritukset

Koko kurssikirjan omatoiminen opiskelu, osallistuminen luento-opetukseen ja tentti. Kurssin työmäärä koostuu luento-opetukseen osallistumisesta ja kurssikirjan perusteellisesta omatoimisesta opiskelusta.

Opetus

Luento-opetus 22 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YJ050001/1561), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat: 19.2.-13.3.2021, 16.4.-7.5.2021 ja 19.10.-9.11.2021

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hoppu, Esko - Hoppu, Kari (2016): Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 16. uudistettu painos, ISBN 978-952-14-2516-5, Talentum Saatavilla myös elektronisena.

Opettaja

Matti Sillanpää, Reijo Knuutinen, Tuija Viinikka

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.