Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

YJ4 Yritysverotus 6 op

YJ052004, Yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu

HUOM! ennen kurssia YJ4 tulee suorittaa kurssi YJ1 Vero-oikeuden perusteet. Lisäksi suositellaan että myös kurssi YJ6 Henkilöverotus suoritetaan ennen kurssia YJ4.

Sisältö

Luennoilla käsitellään yrityksen tuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen keskeisiä periaatteita, näitä koskevien verolakien keskeistä sisältöä, verovelvollisen vaikutusmahdollisuuksia verokohteluunsa, oikeuskäytäntöä sekä erilaisia ajankohtaisia ongelmatilanteita. Opintojaksossa tuloverotuksen osuudessa perehdytään elinkeinotuloverolain sääntelyyn, erityisesti verotettavan tulon määrittelyn kannalta. Lisäksi tarkastellaan konsernin verotuksen erityiskysymyksiä, myös kansainvälissä tilanteissa. Sisältöön kuuluu myös yritysjärjestelyjä koskevan sääntelyn tarkastelu. Opintojakson arvonlisäverotuksen osuudessa keskitytään pääosin arvonlisäverotuksen ja eräiltä osin myös muuhun kulutusverotukseen. Arvonlisäverotuksen osalta keskeistä sisältöä ovat arvonlisäverolain soveltamisala, myynti- ja ostotapahtumien käsittely, arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa sekä verovelvollisuuteen liittyvät menettelyt. Kurssi antaa perusvalmiudet toimia yrityksen vero- ja taloushallinnollisissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii keskeiset asiat yrityksen verotettavan tulon määräytymistä, eri yritysmuotojen verotusta, konserniverotusta, yritysjärjestelyjen verokohtelua sekä arvonlisäverotusta koskien, niin näitä veromuotoja koskevaa lainsäädäntöä kuin erilaisia soveltamistilanteitakin ajatellen. Opiskelija hahmottaa yrityksen tuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kytkennät EU-vero-oikeuteen, sekä monikansallisesti toimivien yrityksen tuloverotuksen erityispiirteet (mm. siirtohinnoittelu). Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa verosuunnitteluun liittyviä näkökohtia tuloverotuksen osalta, ja osaa arvioida verosuunnittelun hyväksyttävyyttä myös yritysvastuun näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luento-opetukseen, kurssikirjallisuuden omatoiminen opiskelu ja sähköinen tentti, joka arvioidaan asteikolla 0-5. Työmäärä koostuu osallistumisesta luento-opetukseen sekä kurssikirjallisuuden omatoimisesta opiskelusta. Tenttiä ajatellen on syytä huomioida se, että kurssivaatimuksiin kuuluu luentojen sisältö, ei ainoastaan jaettavat luentorungot. Luentorungot tulevat ennen luentosarjan alkua kurssin omalle Moodle-sivustolle.

Opetus

Luento-opetus 22-24 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YJ052004/1565), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiaika: 1.3. - 1.10.2021

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Malmgrén, Marianne - Myrsky, Matti: Elinkeinotulon verotus. Alma Talent 2020 (ISBN 978-952-14-3936-0), luvut II-X. Saatavilla myös verkkoversiona. 2. Juanto, Leila - Punavaara, Anu - Saukko Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Alma Talent 2018 (ISBN 978-952-14-3480-8), luvut I?II. Saatavilla myös verkkoversiona. 3. Luennot.

Opettaja

Reijo Knuutinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

YJ1 Vero-oikeuden perusteet -kurssi tulee suorittaa ennen kurssia YJ4. Lisäksi suositellaan että YJ6 Henkilöverotus -kurssi suoritetaan ennen kurssia YJ4.