Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Inledning till juridisk svenska 2 op

KIRU2662, Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi, Ei tiedekuntaa

Sisältö

Juridiikkaan johdattelevia tekstin ja kuullun ymmärtämistehtäviä, suullisia tehtäviä ja kirjoittamistehtäviä. Ruotsin kielen rakenteiden syventäminen juridisten tekstien avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija - oppii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja ruotsin kielen taidon kehittämisestään ja tutustuu oman alansa kannalta relevantteihin lähteisiin ja apuvälineisiin - käyttää ruotsin kieltä rohkeasti oman taitotasonsa mukaisesti - ymmärtää pääkohdat oikeudellisiin kysymyksiin liittyvästä puheesta - pystyy lukemaan helpohkoja juridisia ja ajankohtaisia tekstejä ja keskuste-lemaan niistä ruotsiksi sekä ilmaisemaan mielipiteensä ja tuottamaan lyhyehköjä argumentoivia tekstejä - hallitsee ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä Kielitaitotaso B1 - B2

Opintosuoritukset

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitusten tekemistä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa (75%).

Opetus

Verkko-opetus 24 t maanantaisin 11.1. - 8.3.2021 (viikolla 8 ei ole opetusta), klo 16.30-19.00. Verkko-opetusta varten tulisi tietokoneessa tai muussa laitteessa olla kamera ja mikrofoni käytettävissä kurssin aikana. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä.

Opettaja

FM Minna Agge

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.