Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op

YJ052012, Yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu

HUOM! Suositellaan että YJ2 Sopimusoikeus -kurssi on suoritettuna ennen YJ8-kurssille osallistumista

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kuljetusten ja ulkomaankaupan sopimisen sääntelyyn liittyviä teemoja. Jaksolla perehdytään alan kansainvälisiin yleissopimuksiin, erityisesti kuljetusmuotojen ja irtaimen kaupan konventioihin. Luennoilla käydään läpi eri kuljetusmuotoja (maantie-, rautatie-, ilma-, meri-, perättäis- ja yhdistetyt kuljetukset) koskeva sääntely tavaroiden kuljettamisen osalta. Tavaroiden kaupan näkökulmasta tarkastellaan puolestaan kansainvälistä kauppalakia (CISG), ulkomaankaupan sopimustyyppejä, lainvalintasääntöjä, erilaisia sopimusehtoja, vakioehtojen liittämistä sopimukseen, Incoterms-lausekkeita, maksutapoja ja erimielisyyksien ratkaisemista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää kuljetusten ja ulkomaankaupan sopimusten oikeudellisiin kysymyksiin. Kurssin suorittanut tuntee kuljetusoikeuden ja ulkomaankaupan perussääntelyn. Erityisesti kiinnitetään huomiota rahdinkuljettajan, myyjän ja ostajan velvollisuuksiin ja vastuisiin. Tietoisuus näistä vähentää ulkomaankauppaan liittyviä sopimusriskejä. Jakson tarkoituksena on antaa kykyä hahmottaa ulkomaankaupan järjestämiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia. Tällöin on mahdollista estää ennalta ongelmien ilmaantumista käytännön liike-elämässä. Lisäksi päämääränä on saada valmiudet kyseisten ongelmien ratkaisuun.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luento-opetukseen, kurssimateriaalin omatoiminen opiskelu, vapaaehtoisten harjoitusten teko ja tentin hyväksytty suorittaminen. Tentissä on kysymyksiä sekä kirjallisuudesta (kohdat 1-2) että luennoista.

Opetus

Luento-opetus 20 t: Kuljetusoikeus 16 t (Viinikka) ja Ulkomaankaupan sopimusoikeus 4 t (Railas). Lisäksi vapaaehtoisia harjoituksia luennoilla ja verkossa. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YJ052012/1569), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tentti on suoritettavissa seuraavina ajanjaksoina: 1.5.-16.8.2021 ja 22.11.-17.12.2021

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Sandvik Björn - Sisula-Tulokas Lena: Kansainvälinen kauppalaki (2013). ISBN 978-952-246-238-1. Saatavilla myös elektronisena. 2. Johansson Svante O.: An outline of transport law (2014), luvut 1.3-9. ISBN 978-91-7223-588-5. 3. Incoterms® 2020 4. Muu mahdollinen Moodlessa erikseen ilmoitettava materiaali.

Opettaja

Tuija Viinikka

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Suositellaan että YJ2 Sopimusoikeus -kurssi on suoritettuna ennen YJ8-kurssille osallistumista