Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Ihmisten johtaminen 2 op

YH000049, Yhteiset opinnot, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa. Ihmisten johtaminen -opintojakso sisältyy Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Myös opintokokonaisuuteen hyväksytyt ilmoittautuvat erikseen tälle opintojaksolle. Opintokokonaisuutta suorittavat ovat etusijalla ilmoittautumisessa. Muut paikat jaetaan yksittäistä kurssia suorittaville ilmoittautumisen sulkeutumisen jälkeen. Kurssille valitaan kuitenkin yhteensä enintään 15 avoimen yliopiston opiskelijaa. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

Sisältö

- Johtaminen ja ihmisen peruskäyttäytyminen (1 op) - Johtaminen ja luontaiset taipumukset (1 op)

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee keskeisimmän ihmisten johtamiseen liittyvän teoreettisen keskustelun. - Opiskelija pystyy hyödyntämään ihmisen käyttäytymiseen ja luontaisiin taipumuksiin liittyvää tietoa omassa toiminnassaan. - Opiskelija kykenee reflektoimaan itseään johtajana ja hyödyntämään tietoa omassa toiminnassaan

Opintosuoritukset

Kurssilla tehdään alkukartoitus, jonka perusteella lähdetään omakohtaisesti pohtimaan ihmisten johtamisen perusteoriaa. Kurssi koostuu luennoista, luentomateriaaleista ja itsenäisesti tehtävistä harjoituksista, jotka liittyvät mm. arvoihin, motivaatioon, identifikaatioon, luontaisiin taipumuksiin ja reflektiotaitoihin.

Opetus

Verkko-opetus 17h ja itsenäinen opiskelu 37h (sisältää loppuraportin). Osa luennoista tarjotaan nauhoitteina ja osa verkossa tiettynä ajankohtana (ks. opetusajat). Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YH000049/19898), valitse kohta Toteutukset. Luentotallenne ja live-luento kerrat tarkentuvat myöhemmin.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Alkukartoitus, opetukseen osallistuminen, harjoitustehtävät, loppuraportti.

Opettaja

Eeli Saarinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.