Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

YJ9 Rahoitusoikeus 6 op

YJ052013, Yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu

HUOM! Suositellaan että YJ3 Yhteisöoikeus -kurssi on suoritettuna ennen YJ9 kurssille osallistumista

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arvopaperimarkkinoita, pörssitoimintaa sekä niihin liittyvää oikeudellista sääntelyä. Kurssin pääpaino on arvopaperimarkkinalain tarkastelussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää jakson pohjalta arvopaperimarkkinoiden toimintalogiikan sekä oikeudellisen sääntelyn tarpeen. Hän hallitsee lisäksi arvopaperimarkkinoihin ja sijoitustoimintaan liittyvän perussääntelyn ja omaa valmiudet hahmottaa arvopaperimarkkinaoikeudellisten ongelmien luonteen. Kurssilla perehdytään lisäksi erilaisiin velkainstrumentteihin ja vakuusjärjestelyihin sekä näitä koskeviin normeihin.

Opintosuoritukset

Kurssikirjallisuuden omatoiminen opiskelu ja luento-opetukseen osallistuminen. Kirjallinen tentti. Lisätietoja kurssin Moodle-sivuilla. Kurssin työmäärä koostuu luento-opetukseen osallistumisesta ja kurssikirjallisuudessa mainittujen teosten omatoimisesta opiskelusta.

Opetus

Luento-opetus 22 t. (16 t Sillanpää, 4 t Vahtera ja 2 t NN) **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YJ052013/1570), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Arvopaperimarkkinalaki, Parkkonen Jarmo; Knuts Mårten (2014), 978-952-14-2147-1. 2. Tepora, Jarno (2013): Rahoitusmuodot ja vakuudet. ISBN 978-952-246-253-4, Kauppakaari. 3. Ostotarjouskoodi (Arvopaperimarkkinayhdistys 2013) ks.[http://www.cgfinland.fi/suositukset/ostotarjouskoodi](http://www.cgfinland.fi/suositukset/ostotarjouskoodi)

Opettaja

Matti J. Sillanpää

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Suositellaan että YJ3 Yhteisöoikeus -kurssi on suoritettuna ennen YJ9 kurssille osallistumista