Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op

SOTE0008, Sote-akatemia, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Ilmoittautuminen on tarkoitettu ainoastaan syksyllä 2020 Sotesi25 -opintokokonaisuuteen hyväksytyille. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta sosiaali-, terveydenhuollon ja sivistystoimen painotuksella. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä toteuttamalla sisote-teemaan liittyvä monitieteinen ryhmätyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä tulevaisuudentutkimuksen keskeiset toimijat sekä kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin sosiaali-, terveys- ja sivistystoimeen (sisote) suuntautuneessa tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen kenttään liittyvän harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä niin sisoten kentällä kuin laajemminkin.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen, Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä.

Opetus

21 t verkkoseminaarit, harjoitustyöt, ryhmätyö. Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOTE0008/19973), valitse kohta Toteutukset. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja loppuraportti.

Opettaja

Jussi Lehtonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opintojakso on maksuton Sotesi25 -opintokokonaisuuteen syksyllä 2020 hyväksytyille.