Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op

SOTE0003, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut -opintojakso sisältyy Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua jaksolle erikseen. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

Sisältö

Ikääntymisen teoriat; - Ikääntyminen - globaali lajityypillinen ilmiö Pitkäikäisyys; - Ikääntyvän ihmisen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset - Varautuminen vanhuuteen - kunnossa kaiken ikää Ikääntyminen ja monikulttuurisuus; Ikääntyvien väestöjen terveys; Ikääntyneiden palvelujärjestelmä; - Ikääntyneiden ihmisten hoidon ja palvelujen eettiset lähtökohdat - Ikääntyneiden palvelut ja lainsäädäntö - Hoito- ja palvelutarpeet - Palvelujärjestelmä

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut käsitys ikääntymisestä yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija ymmärtää pitkäikäisyyden merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista. Hänellä on käsitys ikääntyneiden terveydestä, sen merkityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija ymmärtää ikääntyneiden palvelujärjestelmän perusteet, rakenteen ja keskeiset sisällöt.

Opintosuoritukset

Tieteellinen essee. Arviointiasteikko 0-5

Opetus

Verkko-opetus 30h, itsenäinen työskentely 78h. Luennot nauhoitetaan. Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOTE0003/13748), valitse kohta Toteutukset. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Kirjallisuus

Moodlessa jaettu kirjallisuus ja oppimateriaali

Opettaja

Riitta Suhonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.