Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op

SOTE0004, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta

Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa -opintojakso sisältyy Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Myös opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet ilmoittautuvat jaksolle erikseen. Ilmoittautumisessa etusijalla ovat kokonaisuutta suorittavat ja yli jäävät paikat jaetaan yksittäistä kurssia suorittaville. Kurssille valitaan kuitenkin enintään 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kokemustietoa ja siihen perustuvaa asiantuntijuutta postmodernin tiedon rakentumisen, terveyssosiologian ja laadullisen terveystutkimuksen näkökulmasta. Oppimateriaali ja seminaarityöskentely johdattavat opiskelijan kokemustiedon sovelluksiin ja sen hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Miksi asiakkaan ja potilaan kokemuksella on väliä? Miksi meillä on tarvetta kokemusasiantuntijoille?

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kokemustiedon ja kokemusasiantuntijuuden kategoriat ja osaa yhdistää ne maallikkotietoa ja -asiantuntijuutta käsittelevään teoreettiseen tutkimukseen. Opiskelija osaa määritellä kokemustiedon sekä kokemusohjauksen ja kokemustoiminnan käsitteiden väliset suhteet ja osaa tarkastella niitä kriittisesti. Opiskelija ymmärtää miten kokemusasiantuntijuus tarkoittaa eri asioita eri ympäristöissä. Seminaarityöskentelyyn osallistuttuaan opiskelija pystyy arvioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasroolissa tapahtuvia muutoksia kokemustietoon perustuvan asiantuntijuuden kannalta. Kehittämistehtävän hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on jäsentynyt käsitys kokemustietoon perustuvasta asiantuntijuudesta ja sen asemasta asiakkaan tarvelähtöisyydestä käsin rakennettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyössä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen, Moodlessa seminaarikertoja edeltävien ohjeistettujen oppimistehtävien tekeminen, kirjallisuuteen ja oheismateriaaliin perehtyminen, ohjattu oppimispäiväkirja sekä kehittämistehtävän tekeminen yksilö-tai parityönä. Opettaja ohjeistaa toteuttamismuodon erikseen.

Opetus

- Seminaarit verkossa (läsnäolovelvollisuus) 12 h - Itsenäinen työskentely (kurssimateriaalin perehtyminen, oppimistehtävät, ohjattu opintopäiväkirja, kehittämistehtävä) 40 h. Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOTE0004/13749), valitse kohta Toteutukset. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista tarkemmat ohjeet opintojakson aloittamiseen liittyen.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Osallistuminen seminaariopetukseen ja verkkotyöskentelyyn, oppimistehtävät, ohjattu oppimispäiväkirja ja kehittämistehtävä

Opettaja

Anne Puuronen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.