Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op

TM062004, Talousmaantiede, Turun kauppakorkeakoulu

Korvaa opintojaksot TMY ja TM4, jotka ovat poistuneet tarjonnasta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan talousmaantieteen keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähestymistapoihin, jotka auttavat ymmärtämään yritysten ja toimialojen sijaintiin liittyviä tekijöitä, kuluttajien aluekäyttäytymistä sekä alueellisen kehityksen prosesseja.

Osaamistavoitteet

Globalisaatiosta ja digitalisaatiosta huolimatta taloudellinen toiminta on edelleen vahvasti riippuvaista alueellisten toimintaympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskeisiä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teknologisia muutostrendejä sekä niiden vaikutuksia yritysten ja toimialojen sijaintiin ja aluekehitykseen. Opiskelija tuntee talousmaantieteen keskeiset käsitteet ja työvälineet sekä osaa hyödyntää niitä yritysten päätöksenteossa, markkinoinnissa ja alueellisen kehittämisen tehtävissä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen (12 h), ryhmissä tehtävä harjoitustyö sekä muiden ryhmien töiden kommentointi, kirjallinen tentti

Opetus

Luento-opetus 12 t, ryhmätyöskentely, seminaari 4 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TM062004/1616), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit tehdään Moodle-tentteinä. Ensimmäinen tenttikerta 6.5. klo 10-11 TAI 21.5. klo 15-16 (voit osallistua vain jompaankumpaan) Kesätentti 19.6. klo 9-10 TAI 13.8 klo 9-10. (voit osallistua vain jompaankumpaan) Toinen tenttikerta 24.9. klo 15-16 Kolmas tenttikerta 10.11. klo 9-10

Arviointi

0-5

Tentti (60 %), ryhmätyö (40 %)

Kirjallisuus

1. Neil M. Coe, Philip F. Kelly and Henry W.C. Yeung. Economic georgraphy. A contemporary introduction. 3rd edition, Wiley 2020. 2. Dicken, Peter, Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy. 7th edition, Sage, London, 2015. 3. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Opettaja

Heli Marjanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.