Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Koululaisen ravitsemus 3 op

LTAU6424, Lastentautioppi, Lääketieteellinen tiedekunta

Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä koululaisen ravitsemuksen tietoja työssään tarvitseville.

Sisältö

- Koululaisen ravitsemuksen erityispiirteet - Koululaisen tyypilliset erityisruokavaliot ja niiden hoito - Ravitsemuskasvatus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee perusteet terveen lapsen ravitsemuksesta ja hän osaa soveltaa näitä koululaisen näkökulman huomioiden. Opiskelija perehtyy terveen lapsen ravitsemukseen ja ravitsemussuosituksiin oppimistehtävien avulla. Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa ravitsemuskasvatusta koulussa.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luentoihin ja ryhmäopetukseen (10 h). Pienryhmäopetus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 8. Muussa tapauksessa ryhmätöiden sijaan tehdään tehtävät. Kirjallinen kuulustelu (luennot ja kirjallisuus) Moodle-tentti, 2h Arviointiasteikko 0 - 5 Tentti huhtikuussa 2021 (ei ilmoittautumista) 1. rästitentti 8.6.-12.6.2021 välisenä aikana (ilmoittautuminen rästitenttiin avoimen yliopiston nettiopsussa 7 vrk ennen tenttiä) 2. rästitentti 24.8. - 28.8.2021 välisenä aika (ilmoittautuminen rästitentteihin Peppi-opintojärjestelmässä 7 vrk ennen tenttiä)

Opetus

Opetukseen osallistutaan integroidusti yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opetus järjestetään päiväaikaan Turussa. Luentojen toteutusmuoto ilmoitetaan myöhemmin. Opetuksissa on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen. Moodle-alueella ovat etäluentojen linkit. to 18.3.2021 klo 14.00 - 15.30, Ravitsemussuositukset, suomalaisten ravinnonsaanti (Kirsi Laitinen) to 25.3.2021 klo 14.00 - 15.30, Ravitsemuskasvatus koulussa, koululaisen ravinnon tarve, kouluruokailu ja koululaisen erityisruokavaliot (Kirsi Laitinen) to 25.3.2021 klo 15.45 - 17.15, Lapsen kasvu, potilastapaukset (Harri Niinikoski). Perehdy etukäteen tapauksiin (ks. Moodle) to 8.4.2021 klo 14.15 - 15, Terveystieto oppiaineena ja terveyskasvatus koulussa (Hanna Maijala) to 8.4.2021 klo 15.00 - 17.30, Vanhempainillan suunnittelu (Hanna Maijala) 12.4 ryhmätyötä ei järjestetä kl2021. Ryhmätöiden sijaan tehdään tehtävät. Peruuttu: ma 12.4.2021 klo 15.00 - 16.30, Yhteenveto, oppimistehtävät (Harri Niinikoski, Kirsi Laitinen), Medisiinan laitosrakennus, MED B201c (Seisomo). Tee oppimistehtävät etukäteen (ks. Moodle) [Kampuskartta](https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto)

Arviointi

0-5

Numeerinen 0 - 5

Kirjallisuus

1. Fogelholm, M. (toim.) 2003. ratkaisuja ravitsemukseen. ravitsemuskasvatus ja elämänkaari. Helsingin yliopiston koulutus- ja tutkimuskeskus Palmenia. 2. Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus. 2017. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 3. Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille. 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja valtion ravitsemusneuvottelukunta. (soveltuvin osin) 4. Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Terveyttä ruoasta. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset+ravitsemussuositukset/ 5. Muu opetuksessa nimettävä kirjallisuus Oheismateriaali: Internetin hakukoneiden (esim. PubMed) kautta saatava tieteellinen kirjallisuus.

Opettaja

Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski, apulaisprofessori Kirsi Laitinen ja yliopistonlehtori Hanna Maijala.

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), heli.lainio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.