Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op

DTEK8111, Tietotekniikka, Teknillinen tiedekunta

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa -opintojakso sisältyy Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua jaksolle erikseen. **Huom!** Opintojakso on sisällöiltään vastaava kuin aiempi opintojakso DTEK8109 Digitalisaatio sote-palveluissa. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

Sisältö

- Digitalisaatio ja tietotekniikan käyttö sekä niiden vaikutukset - Tietojärjestelmät sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden näkökulmasta - Digitalisaatio ja terveydenhuollon ICT-standardointi sekä terveystietojärjestelmien yhteentoimivuus - Digitalisaation luomat mahdollisuudet, sen aiheuttamat palvelutarpeet organisaatioissa ja siihen liittyvät eettiset kysymykset - Tieto- ja kyberturvallisuus digitaalisissa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa; uhkien tunnistaminen, niiltä suojautuminen ja virhetilanteista toipuminen; yksityisyyden ja tietosuojan asettamat vaatimukset ja haasteet tieto- ja kyberturvallisuudelle - Tekoälyn perusperiaatteet ja sovellusmahdollisuudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee digitaalisen teknologian ja tietojärjestelmien kehittymisen sekä ymmärtää sen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluille. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Opiskelija osaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä digitaalisia järjestelmiä ja teknologioita tietosuojan ja tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmista. Opiskelija ymmärtää tekoälyyn pohjautuvien sovellusten mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Opintosuoritukset

Kurssitehtävien suorittaminen Moodlessa.

Opetus

Luento-opetus verkossa 20 h, itsenäinen työskentely Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8111/13619), valitse kohta Toteutukset.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti

Opettaja

Juho Heimonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.