Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Sote-akatemia: Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op

DTEK8111, Tietotekniikka, Teknillinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa -opintojakso sisältyy Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua jaksolle erikseen. **Huom!** Opintojakso on sisällöiltään vastaava kuin aiempi opintojakso DTEK8109 Digitalisaatio sote-palveluissa. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

Sisältö

- Digitalisaatio ja tietotekniikan käyttö sekä niiden vaikutukset - Tietojärjestelmät sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden näkökulmasta - Digitalisaatio ja terveydenhuollon ICT-standardointi sekä terveystietojärjestelmien yhteentoimivuus - Digitalisaation luomat mahdollisuudet, sen aiheuttamat palvelutarpeet organisaatioissa ja siihen liittyvät eettiset kysymykset - Tieto- ja kyberturvallisuus digitaalisissa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa; uhkien tunnistaminen, niiltä suojautuminen ja virhetilanteista toipuminen; yksityisyyden ja tietosuojan asettamat vaatimukset ja haasteet tieto- ja kyberturvallisuudelle - Tekoälyn perusperiaatteet ja sovellusmahdollisuudet

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee digitaalisen teknologian ja tietojärjestelmien kehittymisen sekä ymmärtää sen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluille. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Opiskelija osaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä digitaalisia järjestelmiä ja teknologioita tietosuojan ja tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmista. Opiskelija ymmärtää tekoälyyn pohjautuvien sovellusten mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Opintosuoritukset

Kurssitehtävien suorittaminen Moodlessa.

Opetus

Luento-opetus verkossa 20 h, itsenäinen työskentely Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8111/13619), valitse kohta Toteutukset.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti

Opettaja

Janne Lahtiranta, Eva Collanus

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 37/17

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2021 - 31.8.2021. Lisätietoja koordinaattorilta.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.