Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op

OTMV2024, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet -opintojakso sisältyy Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua jaksolle erikseen. Opintojakson voi suorittaa muuten etänä, mutta tentti tulee suorittaa Exam-tenttitilassa. Ks. lisätietoja kohdasta vaadittavat opintosuoritukset. Jos aiot hakea avoimen väylän haussa TY:n yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan, ota huomioon, että opintojakson suoritus ei ehdi mukaan v. 2021 hakuun. **Huom!** Opintojakso on sisällöiltään vastaava kuin aiempi opintojakso OTMV2017 Perusoikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti. Kiintiö täynnä, mutta opintojaksolle voi ilmoittautua jonoon siltä varalta , jos tutkinto-opiskelijoiden kiintiöstä jää tilaa ja avoimen yliopiston kiintiöön saadaan lisää paikkoja. Tieto tästä saadaan 29.3.2021. KIINTIÖ TÄYNNÄ

Sisältö

- Sosiaaliset perusoikeudet ja niiden vaikutustavat - Lastensuojelun perusoikeudet - Henkilötietojen suoja ja yksityisyys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteista. Hän ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollossa merkityksellisten perusoikeuksien, kuten sosiaalisten oikeuksien, lasten oikeuksien sekä tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvien oikeuksien keskeisiä sisältöjä ja vaikutuksia sekä osaa kiinnittää niiden toteutumiseen huomiota käytännön sote-työssä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (sähköinen tentti) **Tentti** Opintojaksoon kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Opetus

Luennot verkossa, verkkotyöskentely. Luentoja ei nauhoiteta, vaan ne tulee katsoa niille määriteltyinä aikoina. Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/OTMV2024/13674), valitse kohta Toteutukset. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Tentin arvosana

Kirjallisuus

Moodlessa osoitettava aineisto (n. 250 sivua), esimerkiksi Tuori, Kaarlo: Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §). Teoksessa Hallberg ym.: Perusoikeudet. WSOY.

Opettaja

Jussi Jaakkola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.