Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op

YTDK6010, Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla -opintojakso sisältyy Monialaiseen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuuteen 25 op ja sen voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua jaksolle erikseen. Opintojakson voi suorittaa täysin etänä.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, yhteinen arvoperusta, palvelujen asiakaslähtöinen yhteensovittaminen, tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja mahdollisuudet, sosiaaliset tekijät osana terveydenhuoltoa, terveydelliset tekijät osana sosiaalihuoltoa

Osaamistavoitteet

- opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalveluiden laaja-alaisuuden ja siihen liittyvän problematiiikan - opiskelija oppii monialaisuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä asiakaslähtöisen työskentelyn etiikan ja arvoperustan - opiskelija oppii, minkä vuoksi sosiaaliset tekijät tulee huomioida terveyden huollossa ja vastaavasti yksilön terveydelliset tekijät sosiaalihuollossa - opiskelija oppii yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden merkityksen julkisen palvelujärjestelmän uudistamisessa - opiskelija oppii moniammatillisen työn perusteita sekä teoreettisesti että käytännössä

Opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan virtuaalisesti. Kurssi koostuu virtuaaliluennoista (18 h) ja luentoihin liittyvästä lisämateriaalista. Näiden pohjalta opiskelija tekee kurssin päätteeksi oppimispäiväkirjan. Itsenäinen työskentelyn osuus (kirjallisuus ja muu materiaali).

Opetus

Verkko-opetus 18 h, itsenäinen työskentely 40 h. Luennot on mahdollista katsoa itselle sopivaan aikaan. Katso tarkemmat opetusajat [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YTDK6010/11846), valitse kohta Toteutukset. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Oppimispäiväkirja

Opettaja

Jarkko Rasinkangas , Riikka Korja

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opinnot ovat maksuttomia jatkuvan oppimisen hankkeen osana.