Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sote-akatemia: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC) 2 op

SOTE0007, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojakson tavoitteena on antaa sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla tarvittavaa laajaa ymmärrystä monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen lähtökohdista, yhteistyön merkityksestä sekä lainsäädännöllisistä velvoitteista. Opintojakso sisältyy lapsi- ja perhepalvelujen parissa työskenteleville suunnatun [Osaamispuun](https://osaamispuu.fi/) koulutustarjontaan ja se toteutetaan kaikille avoimena maksuttomana MOOCina. Tutustu verkkokurssiin ja opintomateriaaleihin [DigiCampuksen Moodlessa](https://digicampus.fi/course/view.php?id=498). Opintomateriaalit ovat jatkuvasti kaikille avoinna ja niitä voi opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Jos haluat suorittaa kurssin avoimen yliopiston opintoina (2 op) ja saada virallisen opintosuoritusotteeen, sinun tulee ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi. Opintojakso kuuluu Monialaisen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan(25 op) -opintokokonaisuuden vapaavalintaisiin opintoihin sekä sosiaalityön perusopintoihin. Jakson voi kuitenkin opiskella myös yksittäisenä kurssina. Ilmoittaudu opintojaksolle Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa ja maksa jakson opintomaksu. Voit ilmoittautua vasta ennen tenttiä. Opinto-oikeuden saamisen jälkeen sinulle lähetetään tenttimistä koskevat ohjeet sähköpostitse. Uudet ilmoittautumiset tarkistetaan viikoittain, joten sähköpostin saapuminen voi kestää jonkin aikaa riippuen ilmoittautumisajastasi. Jos olet ilmoittautunut Sotesi25-opintokokonaisuuteen tai sosiaalityön perusopintoihin ilmoittaudu kurssille mukaan osoitteen sote@utu.fi kautta. Jos suoritat Sosiaalityön perusopintojen P4 opintojakson Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt ja ajankohtaiset kysymykset 3op ja Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC) 2 op opintojaksojen yhdistelmänä, ilmoittaudu Nettiopsussa tämän jakson lisäksi opintojaksolle: (https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/33019) (Turku) tai (https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/33028) (Työväen akatemia). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille [tutkinto-opiskelijoiden Nettiopsun kautta](https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/102236/new) Opintojakson voi suorittaa täysin etänä itselle sopivina aikoina.

Sisältö

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat, monitoimijaisen yhteistyön käsite, lapsen oikeudet ja lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Opiskelija osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä ja osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa. Opiskelija omaksuu lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä ja tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Opintosuoritukset

Opintosuorituksena on monivalintatentti Moodlessa.

Opetus

Opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti verkossa. 1.1.2021 - 31.7.2021. Katso tarkemmat tiedot opintojaksosta [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SOTE0007/19977), valitse kohta Toteutukset. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Monivalintatentti.

Kirjallisuus

Kurssikirjallisuus ja muu kirjallinen materiaali sekä tehtävät linkittyen kurssin videoihin ilmoitetaan Moodlessa.

Opettaja

Jussi Lehtonen (jussi.lehtonen@utu.fi)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

24,00  €

Opintomaksu tulee maksaa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.