Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Rikosoikeus 8 op

ONOM1011, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestää [Turun kristillinen opisto](https://turunkristillinenopisto.fi/) Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat - Rikosvastuun yleiset edellytykset - Keskeiset rikostyypit - Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata - Opiskelija hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet - Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisen soveltamisongelman hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia - Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa

Opintosuoritukset

Tentti on Moodlen kautta tehtävä kotitentti. Tentin onnistunut suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja huolellista oppimateriaaliin perehtymistä. Tenttivastaus on laadittava itsenäisesti. Tentissä mitataan kunkin opiskelijan henkilökohtaista osaamista. Vastauksen laatimisessa on kuitenkin sallittua ja suositeltavaa hyödyntää perusteiden oppimateriaalissa mainittua lähdeaineistoa sekä muutakin rikosoikeudellista aineistoa. Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Opetusperiodin aikana on lisäksi mahdollista tehdä ryhmätyönä vapaaehtoinen harjoitustehtävä. Hyväksytystä harjoitustehtävästä voi saada enintään viisi lisäpistettä tenttiin. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka. Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). [Moodletentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa). Tentit: 31.3.2021 12.4.2021 21.4. 2021

Opetus

Luento-opetus enintään 20 tuntia. Kevätlukukautena 2021 Etukäteisvalmistautuminen (luennoilla käsiteltävät esimerkkitapaukset ja tuomioistuinratkaisut); vapaaehtoinen harjoitustehtävä tehdään ryhmässä (hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa enintään 5 lisäpistettä). Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston oppiaineen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Luento- ja muut opetusajat julkaistaan [opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1012/918), kohta toteutukset. [Moodle-tentit](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) (luennot ja kirjallisuus) Luennot: ma 15.2 klo 16.15-19.30 ke 17.2. klo 16.15-19.30 ma 1.3.. klo 16.15-19.30 ke 3.3 klo 16.15-19.20 ma 8.3 klo 16.15-19.30 ke 10.3. klo 16.15-16.30 (varapäivä)

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opinto-oikeuden ajan.

Kirjallisuus

Luennot - Luennoille käsiteltävät teemat ja harjoitustehtävä - Moodlessa ilmoitettava materiaali Keskeinen kirjallisuus (löytyvät E-kirjoina TY:n kirjastosta): - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Hyttinen, Tatu: Rikosoikeuden yleinen osa - Vastuuoppi, 3., uudistettu painos, 2019. (ISBN-numero: 978-952-14-3700-7) - Frände, Dan - Matikkala, Jussi - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti - Viljanen, Pekka - Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 4., uudistettu painos, 2018. - Tapani, Jussi - Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 3. uudistettu painos, 2016, Vain luku I Rangaistuksen määrääminen, s. 1-217

Opettaja

OTM Jussi Virtanen

Toteuttaja

Turun kristillinen opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Huom! Edeltävät opinnot.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.