Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Mediakasvatus 5 op

METU0193, Mediatutkimus, Humanistinen tiedekunta

Sisältö

Perehtyminen mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat mm. elokuvat, televisio, lehdistö, sosiaalinen media ja pelaaminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on jakson suoritettuaan omaksunut käsityksen mediakasvatuksen erilaisista kulttuurisista, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista tavoitteista, alan määrittelytavoista sekä median merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, erityisesti lasten ja nuorten elämässä. Työstäessään erilaisia media-analyyseja opiskelija saa valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen etenkin alan opetukseen ja tutkimukseen liittyvissä työtehtävissä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja essee tai soveltava etätehtävä (kurssisuunnitelma). Opintojakson oppimateriaaleina käytetään verkko-oppimateriaaleja (artikkelikokoelma moodlealueella). Lopputyössä lisäksi soveltaen opintovaatimuskirjoja.

Opetus

Verkkokurssi alkaa 15.3.2021, kesto 6 viikkoa. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Harviainen & Meriläinen & Tossavainen (toim.): Pelikasvattajan käsikirja (2013) Pelikasvattajan käsikirjasta käytetään open access e-julkaisua: http://www.pelikasvatus.fi/index.php/12-luettavaa/18-pelikasvattajan-kaesikirja 978-951-39-4750-7 Kotilainen (toim.): Suhteissa mediaan (2009) 978-951-570-769-7 Kupiainen & Sintonen: Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus (2009) Willman (toim): Mediakasvatuksen käsikirja (2018)

Opettaja

Matti Salakka

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Matti Salakka](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) matti.salakka[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Kyöstiö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.kyostio[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa 3 vrk sisällä siitä, kun ilmoittautuminen on hyväksytty