Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kemia III 5 op

KEMI6142, Kemia, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään [Etelä-Pohjanmaan Opistossa](https://epopisto.fi/). Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään oppilaitokseen.

Sisältö

1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus 2. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit 3. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka 4. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino 5. Sähkökemian perusteet 6. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi 7. Liuosten ominaisuudet 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee fysikaalisen kemian perustaa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä - tuntee fysikaalisen kemian osa-alueita ja niiden sovellutuksia eri tieteenaloilla - hallitsee termodynamiikan, sähkökemian ja kinetiikan peruskäsitteistön - osaa soveltaa yksinkertaisia laskukaavoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseksi - osaa käsitellä suureita ja yksiköitä - osaa esittää tuloksia kaavioina ja tuntee lineaarisen kuvaajan ja suoran yhtälön merkityksen kemiallisen ilmiön kuvaamisessa Opiskelu- ja työelämätaidot: Vastuunotto omasta oppimisesta, Origin -ohjelman perusteet

Opintosuoritukset

Moodle-tentti ja hyväksytty suoritus monivalintatehtävistä.

Opetus

Opinnot järjestetään verkkovälitteisenä monimuoto-opetuksena [Etelä-Pohjanmaan Opistossa](https://epopisto.fi/) tammi-helmikuussa 2021. Opetus koostuu luentonauhoitteista, jotka ovat kuunneltavissa Moodlessa, ks. [Opiskelu avoimessa yliopistossa > Moodle-oppimisympäristö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) milloin vain opintojen aikana. Opintoihin sisältyy myös tehtäviä Moodlessa sekä Moodle-tentti. Kotilaskut vetää paikallisen oppilaitoksen opettaja. **Opetuksen toteutustavat:** luennot, monivalintatehtävät Moodlessa ja kotilaskut. Kotilaskut eivät ole pakollisia, mutta osa tehtävistä liittyy pakollisiin monivalintatehtäviin.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana lasketaan tentin ja monivalintatehtävien yhteispistemäärän perusteella. Monivalintatehtävien osuus on 25 % maksimipisteistä. Kumpikin osio on suoritettava vähintään 50 % tuloksella. Arvosana-asteikko on lineaarinen

Kirjallisuus

* Kurssi perustuu kirjaan S.S. Zumdahl: Chemical Principles 6. tai myöhempi painos. * Luentomateriaalit ja -nauhoitteet, kotilaskutehtävät ratkaisuineen sekä monivalintatehtävät tulevat kurssin kuluessa saataville kurssin Moodle-sivulle.

Toteuttaja

Etelä-Pohjanmaan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.