Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kemia IV 5 op

KEMI6143, Kemia, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestetään [Etelä-Pohjanmaan Opistossa](https://epopisto.fi/). Ilmoittaudu ensin suoraan opinnot järjestävään oppilaitokseen.

Sisältö

1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen 2. Alkaanit 3. Stereokemia 4. Alkeenit ja alkyynit 5. Aromaattiset yhdisteet 6. Karbonyyliyhdisteet 7. Organohalidit 8. Alkoholit 9. Amiinit 10. Biomolekyylit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee orgaanisen kemian keskeisimmät rakenteiden ja reaktioiden esitystavat - tuntee tyypillisimmät yhdisteyhmät ja osaa nimetä yksinkertaisia yhdisteitä systemaattisesti - tuntee tyypillisimpien yhdisteryhmien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia - tuntee esimerkkejä tyypillisimpien yhdisteryhmien esiintymisestä luonnossa ja hyötykäytöstä - tuntee kemiallisen resonanssin merkityksen ja esittämistavan - Tuntee eri yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot ja osaa esittää niiden mekanismeja kaarinuolia käyttäen - Tuntee biomolekyylien rakenteen ja niiden funktionaalisten ryhmien kemiallisia reaktioita - Tuntee peptidien ja nukleiinihappojen synteesimenetelmien periaatteet Opiskelu- ja työelämätaidot: Itsenäinen työskentely, ChemDraw -ohjelman perusteet

Opintosuoritukset

Moodle-tentti, monivalintatehtävät Moodlessa.

Opetus

Opinnot järjestetään verkkovälitteisenä monimuoto-opetuksena [Etelä-Pohjanmaan Opistossa](https://epopisto.fi/) maalis-huhtikuussa 2021. Opetus koostuu luentonauhoitteista, jotka ovat kuunneltavissa Moodlessa, ks. [Opiskelu avoimessa yliopistossa > Moodle-oppimisympäristö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) milloin vain opintojen aikana. Opintoihin sisältyy myös tehtäviä Moodlessa sekä Moodle-tentti. **Opetuksen toteutustavat:** luennot, kotitehtävät, monivalintatehtävät, itsenäinen opiskelu

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana lasketaan tentin ja monivalintatehtävien yhteispisteiden perusteella. Monivalintatehtävistä saatavien pisteiden osuus on 1/3 maksimipisteistä. Kummastakin osasuorituksesta on saatava vähintään 50 % maksimipisteistä. Hyväksytyn suorituksen alaraja on 50 % ja arvosteluasteikko on lineaarinen.

Kirjallisuus

Suomenkielinen kirjallinen materiaali, monivalintatehtävät sekä videotallenteet Moodlessa. Samoja asioita käsitellään kirjassa McMurry J.: Fundamentals of Organic Chemistry. Kirja on saatavana yliopiston kirjastossa sekä elektronisena että painettuna.

Toteuttaja

Etelä-Pohjanmaan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.