Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kemiallinen biologia 5 op

KEMI6116, Kemia, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Sisältö

1. Nukleosidit ja nukleotidit lääkeaineina 2. Nukleosidien, nukleotidien ja oligonukleotidien kemiallinen synteesi 3. Oligonukleotidien käyttö diagnostiikassa ja lääkeaineina (antisense ja antigeenistrategiat, RNA interferenssi) 4. Peptidien ja peptidikonjugaattien kemiallinen synteesi 5. Proteomiikka: Rakenteen ja toiminnan tutkimusmenetelmät 6. Peptidit lääkeaineina 7. Solujen hiilihydraatit ja niiden rakennetutkimusmenetelmät 8. Hiilihydraattien kemiallinen synteesi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija - tuntee nukleiinihappojen, peptidien ja hiilihydraattien kemiallisia ominaisuuksia ja reaktioita - tuntee biomolekyylien kemiallisia synteesimenetelmiä - tuntee synteettisten biomolekyylien lääketieteellisiä sovelluksia ja niiden toimintamekanismeja - Ymmärtää biomolekyylien toimintaa biologisessa systeemissä ja niiden merkitystä lääkekehityksen kohteina Työelämätaidot: alan kirjallisuuden käyttö ja viestintä, yhteistyötaidot

Opintosuoritukset

Moodletentti ja ryhmätyö

Opetus

Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KEMI6116/1761), ks. Toteutukset. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2020 mennessä. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä verkkoluentoja ja Moodle-tentti. Opinnot järjestetään kokonaan verkko-opintoina. **Opetuksen toteutustavat:** luennot verkossa (tallennetaan) sekä luentojen ja kirjallisuuden perusteella tehtävä ryhmätyö Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Tentin lisäksi vaaditaan osallistuminen ryhmätyöhön.

Kirjallisuus

Luentomateriaalit Moodlessa, nauhoitetut luennot

Opettaja

Yliopistonlehtori Satu Mikkola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Vähintään perusopintotason opinnot orgaanisessa kemiassa (Kemia IV tai vastaava). Lisätietoja kurssin opettajalta Satu Mikkolalta, satkuu[at]utu.fi.