Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op

KEMI6119, Kemia, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Sisältö

Kurssilla tutustutaan materiaalien tutkimuksen ja nanoteknologian kehittymisen myötä syntyneisiin uusiin materiaalikemian sovellutuksiin. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi polymeerit, orgaaniset puolijohteet, hiilimateriaalit, elektroniikan materiaalit, hybridimateriaalit, komposiitit, nanopartikkelit ja itsejärjestäytyvät nanorakenteet. Esimerkkien avulla selvitetään, miten kemian tutkimus on keskeinen osatekijä näiden alojen kehityksessä.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on yleiskäsitys erilaisten materiaalien valmistuksesta, kemiallisista ominaisuuksista ja käyttösovellutuksista. Opiskelija osaa luokitella eri materiaalit ja tietää pääkohdat ominaisuuksista, joita vaaditaan eri sovelluksissa.

Opintosuoritukset

Opiskelijalta vaaditaan essee, oma esitelmä PowerPointin avulla ja osallistuminen harjoituksiin.

Opetus

Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KEMI6119/1788), ks. Toteutukset. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2020 mennessä. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja ja tenttejä. Opinnot järjestetään kokonaan verkko-opintoina. **Opetuksen toteutustavat:** luentoja, ryhmätyö pienryhmässä. Luentoja ei tallenneta. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Arvosana koostuu esseen arvosanasta, PowerPointin sisällöstä ja esityksestä.

Kirjallisuus

Luentomateriaalia (moodlessa), muuta jaettua materiaalia.

Opettaja

Professori Carita Kvarnström

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.