Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 op

BIOT2011, Biolääketiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotietoa. Opintojakso soveltuu erityisesti Biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville. Kiintiö 5 opiskelijaa. Opintojaksolla käsiteltyjen asioiden ymmärtämiseksi suositellaan anatomian, fysiologian ja solu- ja kehitysbiologian perusasioiden hallintaa. Ennen opintojaksolle tuloa suositellaan esimerkiksi Ihmisen fysiologia ja anatomia -kirjaan (Nienstedt, Hänninen ym.) perehtymistä. Kirja sisältää keskeisimmät tiedot opintojakson aihepiiristä. Avoimen opiskelijoille eivät kuulu tutkinto-opiskelijoiden opetukseen kuuluvat harjoitukset ja seminaarit. Kurssin alussa pidettävässä sisäänpääsykuulustelussa oletetaan osattavan Tortora & Derrickson: Principles of Anatomy and Physiology -kirjasta Chapter 1 -kappaleen sisältö. Sisäänpääsykuulustelun painotus on anatomian terminologiassa ja elinten & rakenteiden nimeämisessä. Kuulusteluun osallistuminen on pakollista ja se arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kuulustelu toteutetaan sähköisenä Moodle-tenttinä. Oppimisalustana toimii kurssialue Moodlessa. Läsnäolo aloitusluennolla on pakollista. Jos siirryt tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan sovi seminaarien ja harjoitustöiden suorittamisesta vastuuopettajien kanssa, ja käy suorittamassa puuttuvat opintojakson osat. Kun harjoitustyöt ja seminaarityöt ovat suoritettu voidaan kurssisuoritus siirtää tutkintoon.

Sisältö

1. Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja kehitys 2. Hermoston yleinen rakenne 3. Luu-, rusto- ja lihaskudoksen rakenne ja toiminta 4. Tuki- ja liikuntaelimistön keskeiset sairaudet 5. Tuki- ja liikuntaelimistön tutkimuksessa käytettävät kokeelliset mallit

Osaamistavoitteet

1. hallitsee ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan keskeiset ominaisuudet sekä tähän liittyvän lääketieteellisen terminologian 2. osaa integroida ja soveltaa anatomian, solu- ja kehitysbiologian, histologian, biokemian sekä fysiologian tietämystään ja hallitsee kyseisen elinjärjestelmän toiminnan keskeiset säätelyjärjestelmät 3. tuntee kyseisen elinjärjestelmän keskeisimmät taudit, niiden patogeneesin sekä tutkimuksessa käytettävät kokeelliset mallit

Opintosuoritukset

1. IRT-opintokokonaisuuden sisäänpääsytentin hyväksytty suoritus 2. Hyväksytty lopputentti

Opetus

Opetukseen osallistutaan integroidusti yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opetus järjestetään päiväaikaan Turussa. Kaikki luennot ovat etäluentoja. Luento-opetus (12 - 14 tuntia) Omatoiminen opiskelu oppikirjojen ja luentomateriaalien avulla (yhteensä n. 40 tuntia) Avoimen opiskelijoille eivät kuulu tutkinto-opiskelijoiden opetukseen kuuluvat harjoitukset ja seminaarit. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen. [Kampuskartta](https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto) PAKOLLINEN Ke 3.3. klo 9.15 - 11 Zoom Alkuinfo ja anatomian kieli J. Peltonen, T. Heino & N. Loponen PAKOLLINEN To 4.3. klo 10:15 - 11 Sisäänpääsykuulustelu (kahtena ryhmänä) C202 Teu104 T. Heino & N. Loponen Pe 5.3. klo 8:15 - 9 C202 Vara-aika /Sisäänpääsytentin uusinta Pe 5.3. klo 9:15 -11 Tuki- ja liikuntaelimistön yleisrakenne, kehitys & johdanto sairauksiin J. Peltonen Ma 8.3. klo 9:15 - 11 Zoom Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet T. Heino Ti 9.3. klo 12:15 -14 Vara-aika Ke 10.3. klo 10:15 -12 Zoom TLE-sairauksien koe-eläinmallit J.Määttä Ke 10.3. klo 13:15 - 15 Lihasten rakenne ja toiminta T. Laitala Pe 12.3. klo 13.15 - 15 Hermoston yleinen rakenne T. Laitala LOPPUTENTTI ke 17.3.2021 klo 9 -11 pyritään järjestämään lähitenttinä kampuksella (Medisiina D). Rästitentti [Ilmoittautuminen tenttiin Avoimen yliopiston nettiopsun verkkopalvelussa](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/etusivu.html)

Arviointi

0-5

Loppuarvosana (numerolla 0 - 5) määräytyy kirjallisen loppukuulustelun suorituksen perusteella.

Kirjallisuus

1. Tortora GJ & Derrickson BH: Principles of Anatomy and Physiology, 13. painos (2011) tai uudemmat painokset (14. painos 2014 tai 15. painos 2016) soveltuvin osin 2. Kierszenbaum AL & Tres LL: Histology and Cell Biology, An Introduction to Pathology, 3. painos (2012) tai uudemmat painokset (4. painos 2016 tai 5. painos 2019) soveltuvin osin 3. Luentoihin liittyvät materiaalit.

Opettaja

professori Juha Peltonen ja yliopisto-opettaja Terhi Heino

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin ja maksuehtoihin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-maksut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2021 - 31.7.2021. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

30,00  €