Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I 2 op

BIOT2011, Biolääketiede, Lääketieteellinen tiedekunta

Opintojakso soveltuu erityisesti Biolääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoja työssään tarvitseville. Kiintiö 5 opiskelijaa. Opintojaksolla käsiteltyjen asioiden ymmärtämiseksi suositellaan anatomian, fysiologian ja solu- ja kehitysbiologian perusasioiden hallintaa. Ennen opintojaksolle tuloa suositellaan esimerkiksi Ihmisen fysiologia ja anatomia -kirjaan (Nienstedt, Hänninen ym.) perehtymistä. Kirja sisältää keskeisimmät tiedot opintojakson aihepiiristä. Avoimen opiskelijoille eivät kuulu tutkinto-opiskelijoiden opetukseen kuuluvat harjoitukset ja seminaarit. Jos siirryt tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan sovi seminaarien ja harjoitustöiden suorittamisesta vastuuopettajien kanssa, ja käy suorittamassa puuttuvat opintojakson osat. Kun harjoitustyöt ja seminaarityöt ovat suoritettu voidaan kurssisuoritus siirtää tutkintoon.

Sisältö

1. Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja kehitys 2. Hermoston yleinen rakenne 3. Luu-, rusto- ja lihaskudoksen rakenne ja toiminta 4. Tuki- ja liikuntaelimistön keskeiset sairaudet 5. Tuki- ja liikuntaelimistön tutkimuksessa käytettävät kokeelliset mallit

Osaamistavoitteet

1. hallitsee ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan keskeiset ominaisuudet sekä tähän liittyvän lääketieteellisen terminologian 2. osaa integroida ja soveltaa anatomian, solu- ja kehitysbiologian, histologian, biokemian sekä fysiologian tietämystään ja hallitsee kyseisen elinjärjestelmän toiminnan keskeiset säätelyjärjestelmät 3. tuntee kyseisen elinjärjestelmän keskeisimmät taudit, niiden patogeneesin sekä tutkimuksessa käytettävät kokeelliset mallit

Opintosuoritukset

Ihmisen rakenne ja toiminta -opintokokonaisuuden sisäänpääsytentin hyväksytty suoritus. Kuulusteluun osallistuminen on pakollista ja se arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kuulustelu toteutetaan sähköisenä Moodle-tenttinä. Hyväksytty lopputentti.

Opetus

Kaikki luennot ovat etäluentoja. Luento-opetus (12 - 14 tuntia) Omatoiminen opiskelu oppikirjojen ja luentomateriaalien avulla (yhteensä n. 40 tuntia) Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen. Kurssin alussa pidettävässä sisäänpääsykuulustelussa oletetaan osattavan Tortora & Derrickson: Principles of Anatomy and Physiology -kirjasta Chapter 1 -kappaleen sisältö. Sisäänpääsykuulustelun painotus on anatomian terminologiassa ja elinten & rakenteiden nimeämisessä. Opetukseen osallistutaan integroidusti yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja opetus järjestetään päiväaikaan Turussa. Läsnäolo aloitusluennolla on pakollista. Avoimen opiskelijoille eivät kuulu tutkinto-opiskelijoiden opetukseen kuuluvat harjoitukset ja seminaarit. Oppimisalustana toimii kurssialue Moodlessa. [Kampuskartta](https://helppopas.fi/map/turun-yliopisto) (aikataulua päivitetty 12.2.2021) PAKOLLINEN Ke 3.3. klo 9.15 - 11 Zoom Alkuinfo ja anatomian kieli J. Peltonen, T. Heino & N. Loponen PAKOLLINEN To 4.3. alk. klo 9:15 Sisäänpääsykuulustelu Turussa (kolme eri ryhmää) Medisiinan laitosrakennus C202, C204 tai Teutorin IT-luokka Sammio T. Heino & N. Loponen Korona-rajoituksista johtuen joudutaan sisäänpääsykuulustelu järjestämään useassa erässä ja kahteen eri aikaan. Avoimen opiskelijoiden sisäänpääsykuulustelu on jo klo 9.15 Teutorin Sammiossa. Opiskelijoiden tulee olla ajoissa paikalla. Pe 5.3. klo 8:15 - 9 C202 Vara-aika /Sisäänpääsytentin uusinta järjestetään, jos on saanut hylätyn to 4.3. olleesta tentistä. Pe 5.3. klo 9:15 -11, Zoom Tuki- ja liikuntaelimistön yleisrakenne, kehitys & johdanto sairauksiin J. Peltonen Ma 8.3. klo 9:15 - 11 Zoom Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet T. Heino Ti 9.3. klo 12:15 -14 Zoom Vara-aika Ke 10.3. klo 10:15 -12 Zoom TLE-sairauksien koe-eläinmallit J.Määttä Ke 10.3. klo 13:15 - 15 Zoom Lihasten rakenne ja toiminta T. Laitala Pe 12.3. klo 13.15 - 15 Zoom Hermoston yleinen rakenne T. Laitala LOPPUTENTTI ke 17.3.2021 klo 9 -11 pyritään järjestämään lähitenttinä kampuksella (laitosrakennus Medisiina D, Säätiö-sali). Jos lähitentit ovat mahdollisia, uusintatentti on todennäköisesti lähitenttinä (ilmoitetaan myöhemmin).

Arviointi

0-5

Loppuarvosana (numerolla 0 - 5) määräytyy kirjallisen loppukuulustelun suorituksen perusteella.

Kirjallisuus

1. Tortora GJ & Derrickson BH: Principles of Anatomy and Physiology, 13. painos (2011) tai uudemmat painokset (14. painos 2014 tai 15. painos 2016) soveltuvin osin 2. Kierszenbaum AL & Tres LL: Histology and Cell Biology, An Introduction to Pathology, 3. painos (2012) tai uudemmat painokset (4. painos 2016 tai 5. painos 2019) soveltuvin osin 3. Luentoihin liittyvät materiaalit.

Opettaja

professori Juha Peltonen ja yliopisto-opettaja Terhi Heino

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Katja Kivistö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), kamkiv[at]utu.fi [Opintosihteeri Heli Lainio](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €